galeri


Shaun the Sheep 2 (Hamddenol/Relaxed) [U]

image

Dangosiad hamddenol sydd yn addas i blant/oedolion ag awtistiaeth (bydd ychydig o olau ymlaen yn ystod y dangosiad a lefel sain yn is nag arfer).

 

Pan mae estron sydd â phwerau ddigon rhyfedd yn glanio ger Mossy Bottom Farm, mae Shaun the Sheep yn gwneud ffrind newydd…

 

Will Becher, Richard Phelan | UDA, DU, Ffrainc | 2019 | 86m

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

17:15 - Dydd Llun, 21 Hydref Tocynnau


Trêl