galeri


Pwy Sydd am Fynd i'r Môr?

image

Breuddwyd Eliseus Evans, (neu Seus i’w fêts) yw cael bod yn Gapten Llong. Mae’n Llongwr ar fwrdd yr Amlwch Rose, llong sy’n cario copr o Fynydd Parys i lawr i Borthladd Abertawe yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Cyfnod cyffrous a oedd yn arwain Cymru i’r byd modern.

 

Mae gan Seus hanesion rif y gwlith am y diwydiant morwrol a bywyd ar donnau’r môr, sy’n allwedd i ddarganfod y byd. Bywyd caled a pheryglus ydyw, ond mae rhyw dynfa arbennig i’r môr i’r rheiny sydd â halen yn eu gwaed.

Ymunwch â Seus o borthladd Abertawe i Amlwch ar fordaith sy’n llawn antur a hanesion di-ri.

 

Trefnir y sioe fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant.

 

Bydd y perfformiad y tuallan os bydd y tywydd yn caniatau (tufewn os yn glawio). Man ymgynnull: swyddfa docynnau Galeri rhwng 14:50 – 15:00. Hyd y sioe oddeutu 60m.

15:00 - Dydd Sadwrn, 21 Medi Tocynnau