galeri


Sioe Nadolig Cyw 2019: Llangefni

image

Ymunwch â Cyw a’i ffrindiau am sioe sy’n llawn hwyl a hud y Nadolig yn Ysgol Gyfun Llangefni.

 

Cyfeiriad: Ffordd Cildwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7NG

 

 Tocynnau > £8 / £5 (plant) / £23 (teulu x4)

 

Tocynnau ar werth hanner dydd, dydd Llun – 19.08.19

 

_______________________________________________________________________________

Ysgolion/archebion grwp i ebostio cyw@galericaernarfon.com (gan nodi lleoliad / amser a nifer tocynnau - plant a staff] 

Cymraeg yw iaith y Sioe fydd oddeutu 50 munud o hyd. 

Nid oes angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed (bydd angen eistedd ar lin rhiant/gwarchodwr)

11:00 - Dydd Mercher, 18 Rhagfyr Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 18 Rhagfyr Tocynnau