galeri


Sioe Nadolig Cyw 2019: Llanelli

image

Ymunwch â Cyw a’i ffrindiau am sioe sy’n llawn hwyl a hud y Nadolig yn Neuadd y Gwendraeth.

 

Cyfeiriad: Heol Cwmmawr, Drefach, Llanelli SA14 7AA

 

Tocynnau:

Dydd > £8 / £5 (plant) / £23 (teulu x4)

17:45 > £8 / £6 (children) / £25 (family x4)

 

Tocynnau ar werth hanner dydd, dydd Llun – 19.08.19

 

_________________________________________________________________________________

Ysgolion/archebion grwp i ebostio cyw@galericaernarfon.com (gan nodi lleoliad / amser a nifer tocynnau - plant a staff]

Cymraeg yw iaith y Sioe fydd oddeutu 50 munud o hyd. 

Nid oes angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed (bydd angen eistedd ar lin rhiant/gwarchodwr)

11:00 - Dydd Llun, 2 Rhagfyr Tocynnau

13:30 - Dydd Llun, 2 Rhagfyr Tocynnau

17:45 - Dydd Llun, 2 Rhagfyr Tocynnau