galeri


Sioe Nadolig Cyw 2019: Coed Duon

image

Ymunwch â Cyw a’i ffrindiau am sioe sy’n llawn hwyl a hud y Nadolig yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

 

Cyfeiriad: Heol Gelli Haf, Fleur de Lys, Coed Duon NP12 3JQ

 

Tocynnau > £8 / £5 (plant) / £23 (teulu x4)

 

Bydd Huw, Elin, Cadi, Heini a Cyw yn serennu yn Sioe Nadolig Cyw yng Nghoed Duon ar 26 Tachwedd.

 

_______________________________________________________________________________

 

Ysgolion/archebion grwp i ebostio cyw@galericaernarfon.com (gan nodi lleoliad / amser a nifer tocynnau - plant a staff]

Cymraeg yw iaith y Sioe fydd oddeutu 50 munud o hyd. 

Nid oes angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed (bydd angen eistedd ar lin rhiant/gwarchodwr)

10:15 - Dydd Mawrth, 26 Tachwedd Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 26 Tachwedd Tocynnau