galeri


Downton Abbey (PG)

image

Michael Engler | UK | 2019 | 124’

Addasiad fflm yn dilyn saga’r teulu Crawley a’r gweision sy’n gweithio iddynt ar ddechrau’r 20fed ganrif yn Lloegr. Gosodwyd ym 1927 (blwyddyn ymlaen o ddiweddglo’r gyfres deledu) gyda’r Dirwasgiad Mawr ar y gweill a’r teulu Crawley yn cynilo’r ceiniogau a nifer y gweision wedi ei leihau. Caiff Carson, y bwtler, ei berswadio i ddod allan o ymddeoliad er mwyn ceisio adfer Downton i’w ysblander blaenorol ar gyfer ymweliad brenhinol.

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

13:45 - Dydd Gwener, 13 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Gwener, 13 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Gwener, 13 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Sadwrn, 14 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Sadwrn, 14 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Sadwrn, 14 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Sul, 15 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Sul, 15 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Sul, 15 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 16 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Llun, 16 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Llun, 16 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 17 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Mawrth, 17 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Mawrth, 17 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 18 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Mercher, 18 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Mercher, 18 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 19 Medi Tocynnau

17:15 - Dydd Iau, 19 Medi Tocynnau

20:30 - Dydd Iau, 19 Medi Tocynnau


Trêl