galeri


Iona ac Andy

image

Mae Iona ac Andy yn dathlu deugain mlynedd o ganu gyda’i gilydd ac yn edrych ymlaen at gynnal noson yn eu hoff theatr a thref mynwesol Caernarfon.

 

Fe’u anrhydeddwyd yn ddeuawd canu gwlad mwyaf poblogaidd Prydain yn yr wythdegau ac ers hynny maent wedi perfformio dros y byd. Heno bydd Y Tri Digri sef Glyn Owens, Dilwyn Pierce a John Sellers yn ymuno â nhw, tri o ddigrifwyr mwyaf poblogaidd ar lawr gwlad Cymru, sydd hefyd wedi teithio gyda nhw i nifer o wledydd tramor am eu hwythnos enwog o ‘Hwyl Yn yr Haul’.

19:30 - Dydd Iau, 5 Rhagfyr Tocynnau