galeri


Belinda O'Hooley: Solo Piano - 'Inversions'

image

Dechreuodd Belinda O 'Hooley chwarae'r piano yn saith oed. Mae hi'n bianydd, canwr a chyfansoddwr hynod o ddawnus ac mae hi yn adnabyddus fel cerddor hynod bersonol, emosiynol, ond sensitif.

 

Hi yw hanner y ddeuawd O 'Hooley & Tidow, a enwebwyd bedair gwaith am wobr Deuawd Gwerin Gorau BBC Radio 2, ochr yn ochr â'i gwraig Heidi Tidow; gyda'i gilydd fe’i disgrifiwyd gan The Guardian fel ‘cyfansoddwyr eithriadol’. Mae eu cân‘ Gentleman Jack ’ i’w glywed ar ddiwedd bob pennod o gyfres ddrama ddiweddaraf Sally Wainwright BBC / HBO Gentleman Jack. Mae Belinda hefyd yn adnabyddus am ei chyfeilio dyfeisgar, minimalaidd, a thanllyd weithiau i enwogion y byd gwerin, gan gynnwys Rufus Wainwright, Nic Jones, Jackie Oates a Rachel Unthank a'r Winterset a enwebwyd am wobr Mercury.

 

Mae’r albwm ‘Inversions’ yn amlygu gallu Belinda fel cyfansoddwr a phianydd gyda llawer o'r darnau wedi'u hysbrydoli gan y caneuon a'r alawon a etifeddodd ei thad o linell hir o gerddorion gwrywaidd ar fryniau arfordir Gorllewin Iwerddon. Wedi marwolaeth ei thad yn 2017, cafodd Belinda; y fenyw gyntaf i gael y traddodiad, y rhyddid i fynegi cerddoriaeth ei hynafiaid yn ei ffordd anghonfensiynol ei hun, gan ei esblygu a’i symud i rywbeth y gallech ei ddisgrifio fel gwrthdroad: gwrthdroi'r norm.

 

Cafodd yr albwm ei feithrin, ei gynhyrchu a'i recordio gan Heidi Tidow yn MOMA Cymru, gyda mynyddoedd, dyffrynnoedd a thirweddau Eryri hefyd yn gefndir i driawd o gyfansoddiadau; pob un yn dathlu cariad dwfn at natur a bywyd gwyllt y rhan syfrdanol hon o Gymru.

 

* * * * * The Guardian

* * * * Songlines

19:30 - Dydd Mercher, 1 Ebrill Tocynnau