galeri


Cofio David Lloyd: Rhys Meirion a gwesteion

image

Mae’r Tenor o Drelogan, David Lloyd, wedi bod yn arwr i Rhys Meirion ers iddo ddechrau canu a dod yn gyfarwydd a’i lais hudolus, a’i hanes emosiynol a chythryblys.

 

Fe ddywedodd rhywun unwaith am ei lais unigryw “mae ’na ddeigryn yn ei lais” a mae hynny mor wir wrth wrando ar yr emosiwn sydd yn ei berfformiadau y mae wedi eu recordio. Bu farw David Lloyd yn dilyn damwain yn ei gartref yn 1969, ond mae’n dal yn arwr ac yn eiliun i gymaint o bobl.

 

Yng nghwmni awdur y cofiant amdano, Hywel Gwynfryn, mae Rhys yn edrych ymlaen i dalu teyrnged iddo mewn cyngerdd i nodi’r garreg filltir yma o 50 mlynedd ers ei golli. Bydd y ddau yn trafod ei fywyd a bydd Rhys yn canu rhai o’r caneuon a anfarolwyd gan y tenor, ynghyd â Chôr Meibion Trelawnyd, côr o ardal David Lloyd wrth gwrs.

19:30 - Dydd Sadwrn, 12 Hydref Tocynnau