galeri


James Ketchell: Chasing Extremes

image

James Ketchell ydi’r unig berson sydd wedi concro Everest, rhwyfo’r Atlantig a seiclo o gwmpas y byd – her sydd wedi cael ei alw’n “Ultimate Triathlon”.

 

Er gwaethaf damwain motobeic difrifol yn 2017 pan dorrodd ei goes chwith yn ddrwg iawn gan berygly ei ffordd o fyw fel aturiaethwr – yn 2014, llwyddodd James i gwblhau yr “Ultimate Triathlon”.

 

Dyma noson yng nghwmni James wrth iddo drafod ei yrfa a’r sialensau mae wedi’u cyflawni – hanesion antur a dyfalbarhad.

 

Cyflwynir y noson gan Speakers from the Edge.

19:30 - Dydd Llun, 11 Tachwedd Tocynnau