galeri


X-Men: Dark Phoenix (12A) - tbc

image

Mae’r X-Men wrthi’n wynebu eu gelyn mwyaf ofnadwy a grymus pan mae un ohonynt yn dechrau troelli allan o reolaeth. Yn ystod taith i’r gofod, caiff Jean Grey ei tharo gan fflêr solar. Mae’n dechrau datblygu grymoedd rhyfeddol ond dinistriol ac ar ôl iddi ddychwelyd i’r Ddaear, rhaid i’r X-Men benderfynu beth maen nhw’n barod i’w aberthu er mwyn ei hachub.

 

Simon Kinberg | 2019 | USA | 114 munud

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

20:15 - Dydd Mercher, 5 Mehefin Tocynnau

20:15 - Dydd Iau, 6 Mehefin Tocynnau