galeri


Cabarela Arall

image

Mae Cabarela yn mynd o nerth i nerth ac mae Galeri yn falch iawn o’i groesawu yn ôl am y pedwerydd gwaith am noson o ddifyrwch pur yng nghwmni’r chwiorydd sassy Sorela a’u cyfeillion o fyd cerdd a chomedi.

 

Y tro ‘ma yn ran o noson gyntaf Gŵyl Arall bydd y merched yn croesawu Connie Off, brenhines drag De Cymru i’r criw sy’n cynnwys y Difas a Diceds a mwy o westeion i’w cadarnhau.

 

Noson Gymraeg sy’n anaddas i blant a phobl cul. Bydd rhegi a jôcs anweddus. Canllaw oed: 16+

19:30 - Dydd Gwener, 12 Gorffennaf Tocynnau