galeri


Doug Scott CBE: A Crawl Down The Ogre

image

Y mynyddwr Doug Scott CBE, sydd yn adrodd straeon am ddringo a goroesi.

 

Mae hi bellach dros ddeugain mlynedd ar ôl i Doug Scott a'r eicon arall o'r byd mynydda, Chris Bonington, goncro Everest (gwyneb de-orllewinol) a dringo'r Ogre (7285m) yn y Karakoram am y tro cyntaf. Dringo’r Ogre oedd y sialens fwyaf oherwydd yr heriau amrywiol a wynebodd y ddau. Roedd dringo i’r copa yn her, ond roedd y daith lawr wedi gosod sialensau aruthrol – torrodd Doug ddwy goes a cafodd Chris niwmonia a torri sawl asen. Fe gymerodd hi wyth diwrnod i’r ddau gyrraedd y gwersyll. Bu’n 24 mlynedd arall cyn cafodd The Ogre ei esgyn eto. 

 

Gyda chymorth ffotograffau a dyddiaduron sydd wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar, bydd y mynyddwr enwog Doug Scott yn adrodd straeon cyffrous am ddringo heriol, gwaith tîm a goroesi er gwaethaf pob disgwyl, yn ei steil cryno ac hwyliog arferol.

 

Bydd cyfraniad o’r elw yn mynd tuag at prosiectau adfywio gan Community Action Nepal.

 

Bydd llyfrau/posteri ar werth a Doug yn fodlon arwyddo i aelodau o’r gynulleidfa.

 

Mae cynnig arbennig ar gyfer archebion grŵp (10+) gyda tocynnau yn £13 yr un – ar gael o’r Swyddf Docynnau ar 01286 685 222.

19:30 - Dydd Iau, 24 Hydref Tocynnau