galeri


Stick by Me

image

Mae Stick by Me yn ‘sioe lawen a doniol’ (The Guardian) am gyfeillgarwch a chwarae, a phwysigrwydd trysori pethau bach. Cafodd y sioe swynol, hyfryd, ddyfeisgar hon ei chreu gan Andy Manley ac Ian Cameron, crewyr y sioe ‘Gwyn’ a gafodd lwyddiant rhyngwladol - gyda Cwmni'r Frân Wen yn ei deithio yma yng Nghymru.

Sioe heb iaith sydd yn addas i blant ifanc (hyd at 6 mlwydd oed) – perffaith ar gyfer oed meithrin.

 

★★★★

The Guardian | The List | The Scotsman

10:30 - Dydd Mawrth, 18 Mehefin Tocynnau