galeri


Athena a Steffan

image

Yn dilyn llwyddiant eu recordiadau diweddar a gyhoeddwyd ar label Sain cyn y Nadolig, mae Athena a Steffan yn falch o gyhoeddi cyfres o gyngherddau fydd yn teithio theatrau Cymru. Cyfle arbennig i glywed perfformiadau byw o’r caneuon sy’n ymddangos ar eu recordiau newydd – o ganeuon clasurol a chyfoes ynghyd â rhai o’r hen ffefrynnau Cymreig.

 

Athena, triawd clasurol-boblogaidd benywaidd cyntaf Cymru, yw’r tair cantores hynod boblogaidd Gwawr Edwards, Sioned Terry ac Ellen Williams. Mae Athena wedi perfformio ar hyd a lled Prydain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o ddigwyddiadau Cymdeithas Pêl-droed Cymru yng Nghastell Hensol i berfformiadau mewn neuaddau cyngerdd a theatrau, gyda’r perfformiad mwyaf diweddar yng nghwmni Côr Meibion Y Fron yn Wrecsam. Rhyddhawyd eu halbym ‘Encore’ ym mis Hydref 2018 i ddathlu eu pen-blwydd cyntaf fel triawd. Perfformiwyd yn ddiweddar hefyd ar y gyfres Noson Lawen a Heno Nos Galan ar S4C.

 

Cyhoeddodd Steffan Rhys Hughes ei record gyntaf ‘Cana o dy Galon’ yn 12 oed ac yn dilyn y record hynny, derbyniodd wahoddiad i ganu deuawd gyda Katherine Jenkins ar ei chweched albym ‘Sacred Arias’ gan gyrraedd rhif 5 yn y siartiau albyms Prydeinig nôl yn 2008. Erbyn hyn mae Steffan yn un o’r wyth aelod o Only Men Aloud, y grŵp lleisiol a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y BBC ‘Last Choir Standing’, gan berfformio ar lwyfannau ledled Prydain a’r byd. Ymysg yr uchafbwyntiau yn ei yrfa hyd yma mae perfformio yn Mumbai, India, cymryd rhan yn nhaith Haf y Proms Prydeinig a chanu i’r dorf yn Stadiwm y Principality yn ystod gemau rhyngwladol y 6 gwlad. Rhyddhawyd ei albym newydd ym mis Tachwedd 2018 ar ôl cyfnod yn recordio yn stiwdio Sain o dan ofal y cyfarwyddwr cerdd a’r cynhyrchydd Geraint Cynan – casgliad o ganeuon Cymraeg a Saesneg mewn amrywiol arddulliau yn cynnwys gwerin, sioeau cerdd, clasurol poblogaidd a gospel, ynghyd â chyfansoddiad newydd gan Steffan ei hun a chân newydd gan Caryl Parry Jones.

 

Gwesteion arbennig heno fyddCôr Dre – y côr cymysg bywiog o Gaernarfon a gyhoeddodd CD newydd ‘Pan Gwyd yr Haul’ ar label Sain i ddathlu pen-blwydd y côr yn 10 oed.

19:30 - Dydd Sul, 12 Mai Tocynnau