galeri


The Stick Maker Tales

image

Mae Geth, y bugail (Llion Williams), yn heneiddio, ond mae’n dal i fyw ar ben ei hun, ar lethrau Cwm Elan. Mae’n storïwr wrth reddf ac wedi treulio ei oes yn gweithio ar ei fferm anghysbell, wyllt.

 

Ond nawr, mae Geth yn wynebu’r her mwyaf: mae’n colli ei olwg ac os na all weld, all o ddim gweithio ar y fferm.

 

Mae sioe un dyn Peter Cox, wedi’i berfformio yn Saesneg, yn gynhyrchiad twymgalon ac yn deyrnged i gymunedau o amaethwyr mynydd Cymru.

 

Cynhyrchiad National Theatre Wales.

19:30 - Dydd Mawrth, 23 Ebrill Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 24 Ebrill Tocynnau