galeri


Twisters | ISDEITLAU | SUBTITLED

image

Mae Kate Cooper, cyn-erlidiwr storm, wedi'i diflasu gan gyfarfyddiad dinistriol â thornado yn ystod ei blynyddoedd coleg. Mae Kate bellach yn astudio patrymau stormydd ar sgriniau yn ddiogel yn Ninas Efrog Newydd. Caiff ei denu yn ôl i'r gwastadeddau agored gan ei ffrind, Javi (enwebai Golden Globe Anthony Ramos, In the Heights) i brofi system olrhain newydd arloesol. 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

19:00 - Dydd Llun, 29 Gorffennaf Tocynnau