galeri


Deadpool & Wolverine [15]

image

Tra bod Wolverine yn adfer o'i anafiadau, mae'n dod ar draws Deadpool. Maent yn ymuno gyda'i gilydd i guro cyd-gelyn.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

10:15 - Dydd Gwener, 26 Gorffennaf Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 26 Gorffennaf Tocynnau

16:15 - Dydd Gwener, 26 Gorffennaf Tocynnau

19:15 - Dydd Gwener, 26 Gorffennaf Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf Tocynnau

16:15 - Dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf Tocynnau

19:15 - Dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf Tocynnau

10:15 - Dydd Llun, 29 Gorffennaf Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 29 Gorffennaf Tocynnau

16:15 - Dydd Llun, 29 Gorffennaf Tocynnau

19:15 - Dydd Llun, 29 Gorffennaf Tocynnau

10:15 - Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf Tocynnau

16:15 - Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf Tocynnau

19:15 - Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf Tocynnau

10:15 - Dydd Mercher, 31 Gorffennaf Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 31 Gorffennaf Tocynnau

16:15 - Dydd Mercher, 31 Gorffennaf Tocynnau

19:15 - Dydd Mercher, 31 Gorffennaf Tocynnau

10:15 - Dydd Iau, 1 Awst Tocynnau

16:15 - Dydd Iau, 1 Awst Tocynnau

19:15 - Dydd Iau, 1 Awst Tocynnau