galeri


Fly Me To The Moon [12A] | IS-DEITLAU / SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU

Yn ystod yr 1960au, mae perthynas yn datblygu rhwng cyfarwyddwr i NASA sydd yn gyfrifol am lansiad Apollo 11, a'r arbenigwr marchnata sydd wedi cyrraedd i wella eu delwedd, ac i lwyfannu lansiad ffug wrth gefn...

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

19:00 - Dydd Llun, 15 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Llun, 22 Gorffennaf Tocynnau


Trêl