galeri


Despicable Me 4 [U] | HAMDDENOL & IS-DEITLAU | RELAXED VIEWING & SUBTITLED [U]

image

DANGOSIAD HAMDDENOL GYDAG IS-DEITLAU

Yn y ffilm Despicable Me gyntaf ers saith mlynedd, mae Gru, hoff asiant Cynghrair Gwrth Gelyn y byd, yn dychwelyd am gyfnod cyffrous o anhrefn Minions yn Despicable Me 4 gan Illumination.

Mae Gru a Lucy yn cychwyn pennod newydd yn eu bywydau wrth iddynt groesawu aelod newydd, Gru Jr., i'r teulu, yn ogystal â ffoi o'u cartref, o achos gelynion newydd Gru, Maxime Le a Valentina.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 13 Gorffennaf Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 20 Gorffennaf Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 27 Gorffennaf Tocynnau


Trêl