galeri


Fly Me to the Moon [12A]

image

Mae Fly Me to the Moon yn gomedi-ddrama steilus wedi'i gosod yn erbyn cefndir glaniad lleuad hanesyddol NASA Apollo 11. Wedi'i ddwyn i mewn i drwsio delwedd gyhoeddus NASA, mae gwreichion yn hedfan i bob cyfeiriad wrth i Kelly achosi anhrefn ar dasg anodd y cyfarwyddwr lansio, Cole. Pan fydd y Tŷ Gwyn yn nodi bod y genhadaeth yn rhy bwysig i fethu, mae Jones yn cael ei gyfeirio i lwyfannu glanio lleuad ffug wrth gefn ac mae'r 'countdown' yn dechrau go iawn.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

16:00 - Dydd Sadwrn, 13 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Sadwrn, 13 Gorffennaf Tocynnau

16:00 - Dydd Llun, 15 Gorffennaf Tocynnau

16:00 - Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf Tocynnau

16:00 - Dydd Mercher, 17 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Mercher, 17 Gorffennaf Tocynnau

16:00 - Dydd Iau, 18 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Iau, 18 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Gwener, 19 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Sadwrn, 20 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf Tocynnau

19:00 - Dydd Mercher, 24 Gorffennaf Tocynnau


Trêl