galeri


NT Live: Present Laughter [PG]

image

National Theatre Live yn cyflwyno

Present Laughtergan Noël Coward

Mae’r cynhyrchiad arobryn o gomedi bryfoclyd Noël Coward sy’n cynnwys Andrew Scott (Vanya, Fleabag) yn dychwelyd i’r sgrin fawr.

Wrth iddo baratoi i fynd ar daith dramor, mae bywyd lliwgar yr actor Garry Essendine mewn perygl o fynd allan o reolaeth. Wedi’i lyncu gan argyfwng hunaniaeth cynyddol wrth i’w berthnasoedd niferus ac amrywiol gystadlu am ei sylw, mae’r ychydig ddyddiau sy’n weddill o Garry gartref yn gorwynt anhrefnus o gariad, rhyw, panig a chwilio’r enaid.

Wedi’i ffilmio’n fyw o The Old Vic yn Llundain yn ystod rhediad y gwerthwyd pob tocyn iddo yn 2019, Matthew Warchus (Matilda The Musical) sy’n cyfarwyddo’r myfyrdod hynod o fodern hwn ar enwogrwydd, awydd ac unigrwydd.

19:00 - Dydd Iau, 18 Gorffennaf Tocynnau