galeri


INSIDE OUT 2 [U]

image

Mae Inside Out 2 yn dilyn cymeriad Riley - sydd rwan yn ei harddegau - wrth iddi ddarganfod emosiynau newydd. Nid yw Joy, Sadness, Anger, Fear and Disgust yn siŵr sut i deimlo pan mae Anxiety, Envy, Ennui ac Embarrassment yn ymddangos!

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

10:00 - Dydd Gwener, 19 Gorffennaf Tocynnau

10:00 - Dydd Llun, 22 Gorffennaf Tocynnau

10:00 - Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 24 Gorffennaf Tocynnau