galeri


Challengers [15]

image

Mae Tashi yn gyn chwaraewr tenis ifanc dawnus sydd bellach yn hyfforddwraig sydd yn helpu i drawsnewid ei gŵr (Art) o fod yn chwaraewr cyffredin i fod yn bencampwr.

Er mwyn dod â cyfnod diweddar o golli i ben, maen nhw'n cystadlu mewn twrnament ac yn wynebu Patrick - cyn ffrind Art a chyn-gariad i Tashi...

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn.

13:45 - Dydd Gwener, 26 Ebrill Tocynnau

19:30 - Dydd Gwener, 26 Ebrill Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 27 Ebrill Tocynnau

19:30 - Dydd Sadwrn, 27 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 29 Ebrill Tocynnau

19:30 - Dydd Llun, 29 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 30 Ebrill Tocynnau

19:30 - Dydd Mawrth, 30 Ebrill Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 1 Mai Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 1 Mai Tocynnau

13:30 - Dydd Gwener, 3 Mai Tocynnau

17:30 - Dydd Gwener, 3 Mai Tocynnau

17:30 - Dydd Mawrth, 7 Mai Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

17:30 - Dydd Mercher, 8 Mai Tocynnau

17:30 - Dydd Iau, 9 Mai Tocynnau


Trêl