galeri


Roman Holiday [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae tywysoges ar wyliau yn Rhufain yn diflasu ar gwmni ei theulu, yn dianc am ddiwrnod ac yn disgyn mewn cariad a newyddiadurwr Americanaidd.

Dangosiad hamddenol - yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a'u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer a bydd ychydig o ola ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 11 Medi Tocynnau


Trêl