galeri


Cyngerdd / Concert: Sona Jobarteh & Pedair

image

Cyngerdd fel rhan o Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru 2023.
Mae Sona Jobarteh yn eicon cerddorol unigryw ac arloesol, sydd wedi dod yn enwog iawn yn rhyngwladol mewn cyfnod byr. Ganed hi i deulu "Griot" o'r Gambia, y traddodiad cerddorol sy'n ymestyn yn ol dros saith canrif, a hi yw'r ferch gyntaf o fewn y traddodiad i chwarae'n broffesiynnol ar y Kora, y delyn Affricanaidd. Trwy ei cherddoriaeth mae'n sicrhau fod ei hetifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog yn parhau yn draddodiad byw, ond mae hefyd yn awyddus i greu arddull fodern, hygyrch sy'n perthyn i'n cyfnod ni ac yn gallu apelio i gynulleidfaoedd dros y byd. Calon ei llwyddiant fel artist yw ei hymrwymiad i weithredu'n ddyngarol mewn ardaloedd o ddatbygiad cymdeithasol a diwygiadau addysgol yng nghyfandir Affrica. Hi yw Cyfarwyddwr a Sylfaenydd y Gambia Academy, sefydliad sy'n ymrwymo i ddiwygio addysg i Affricanwyr ar gyfandir Affrica.

Wedi mwynhau gyrfaoedd llwyddiannus fel artistiaid unigol, mae "Pedair" (Gwenan Gibbard, Sian James, Gwyneth Glyn a Meinir Gwilym) yn dweud i'w syniadau cerddorol personol gael eu taflui mewn i "bair" er mwyn creu sain sydd yn wir i bob un ohonynt, ac eto yn hollol wahanol i'w harddulliau unigol. Maent yn hoff o ddisgrifio'u cerddoriaeth fel "miwsig sydd wedi'i wreiddio yn y galon". Mae cerddoriaeth Pedair yn blethiad o'r traddodiadol a chyfansoddiadaugwreiddiol, a gyda'i gilydd, gallantgroesi ffiniau amser a lle, ac yn creu seiniau newydd, hudolus i gerddoriaeth werin Cymru.

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl: walesharpfestival.co.uk

Trefnir yr Ŵyl gan Ganolfan Gerdd William Mathias. Cefnogir y cyngerdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

19:30 - Dydd Llun, 10 Ebrill Tocynnau