galeri


The Happy Prince (15) & Cai's Story

image

Fel rhan o brosiect ‘Rhaglennwyr Ifanc’, mae’r adolygydd ffilm Dion Wyn Hughes wedi bod yn gweithio gyda Clwb Ieuenctid LHDT+ GISDA i raglennu gŵyl ffilmiau LDHT drwy gydol mis Chwefror.

 

Mae’r criw wedi dewis 4 prif ffilm (a 2 ffilm fer) sydd yn cael eu dangos ar nosweithiau Llun i ddathlu mis hanes LDHT.

 

Ffilm olaf yr ŵyl yw:The Happy Prince

Ffilm am y dyddiau trasig olaf ym mywyd Oscar Wilde, a gofnododd ei fethiannau ei hun ac anoddefgarwch ei gymdeithas â hiwmor ac eironi.

 

Fel rhan o’r noson – bydd cyfle i weld ffilm fer gan Tudur Owen“Cai’s Story”i elusen Llamau, yn ogystal a chael sesiwn holi ac ateb gyda Tudur.

 

Bydd dangosiad o’r ffilm animeiddiedig“In a Heartbeat”cyn Tangerine.

 

Noder bod tocynnau pris tocynnau yn codi ar y diwrnod:

£3 ymlaen llaw / £4 ar y diwrnod

5+ tocyn yn £2.50 ymlaen llaw / £3.50 ar y diwrnod

 

 

Ariennir y prosiect drwy nawdd gan Ganolfan Ffilm Cymru.

19:00 - Dydd Llun, 24 Chwefror Tocynnau


Trêl