galeri


God's Own Country (15)

image

Fel rhan o brosiect ‘Rhaglennwyr Ifanc’, mae’r adolygydd ffilm Dion Wyn Hughes wedi bod yn gweithio gyda Clwb Ieuenctid LHDT+ GISDA i raglennu gŵyl ffilmiau LDHT drwy gydol mis Chwefror.

 

Mae’r criw wedi dewis 4 prif ffilm (a 2 ffilm fer) sydd yn cael eu dangos ar nosweithiau Llun i ddathlu mis hanes LDHT.

 

Y trydydd ffilm yw:God’s Own Country

Film amserol ar gyfer Prydain wedi Brexit…

Mae Johnny Saxby yn gweithio oriau hir, unig ar fferm anghysbell ei deulu yng ngogledd Lloegr.  Ond pan mae gweithiwr ymfudol Rwmanaidd golygus yn cyrraedd i ddechrau gweithio ar y fferm, mae'n ffeindio'i hun yn ddisymwth yn gorfod delio gydag emosiynau nad yw erioed wedi teimlo o'r blaen…

 

Noder bod tocynnau pris tocynnau yn codi ar y diwrnod:

£3 ymlaen llaw / £4 ar y diwrnod

5+ tocyn yn £2.50 ymlaen llaw / £3.50 ar y diwrnod

 

 

Ariennir y prosiect drwy nawdd gan Ganolfan Ffilm Cymru.

19:00 - Dydd Llun, 17 Chwefror Tocynnau


Trêl