galeri


Tangerine (15)

image

Fel rhan o brosiect ‘Rhaglennwyr Ifanc’, mae’r adolygydd ffilm Dion Wyn Hughes wedi bod yn gweithio gyda Clwb Ieuenctid LHDT+ GISDA i raglennu gŵyl ffilmiau LDHT drwy gydol mis Chwefror.

 

Mae’r criw wedi dewis 4 prif ffilm (a 2 ffilm fer) sydd yn cael eu dangos ar nosweithiau Llun i ddathlu mis hanes LDHT.

 

Yr ail ffilm yw:Tangerine

Mae stori anturiaethau Sin-Dee, gweithiwr rhyw trawsrywiol, yn digwydd ar noswyl Nadolig draw yn LA pan ddaw i ddeall yn syth ar ôl cael ei rhyddhau o’r carchar fod ei chariad (a pimp) wedi bod yn anffyddlon. Ffilm gomedi chwyldroadol a saethwyd ar iPhone. 

 

Bydd dangosiad o’r ffilm animeiddiedig“In a Heartbeat”cyn Tangerine.

 

Noder bod tocynnau pris tocynnau yn codi ar y diwrnod:

£3 ymlaen llaw / £4 ar y diwrnod 

5+ tocyn yn £2.50 ymlaen llaw / £3.50 ar y diwrnod

 

Ariennir y prosiect drwy nawdd gan Ganolfan Ffilm Cymru.

19:00 - Dydd Llun, 10 Chwefror Tocynnau


Trêl