galeri


Rocky Horror Picture Show: Sing-a-long (15)

image

Fel rhan o brosiect ‘Rhaglennwyr Ifanc’, mae’r adolygydd ffilm Dion Wyn Hughes wedi bod yn gweithio gyda Clwb Ieuenctid LHDT+ GISDA i raglennu gŵyl ffilmiau LDHT drwy gydol mis Chwefror.

 

Mae’r criw wedi dewis 4 prif ffilm (a 2 ffilm fer) sydd yn cael eu dangos ar nosweithiau Llun i ddathlu mis hanes LDHT.

 

Y ffilm gyntaf yw:Rocky Horror Picture Show: Sing-a-long

Mae’r Brad a Janet yn torri i lawr yn eu car un noson dywyll a stormus - ac yn galw yng nghastell rhyfedd y Dr Frank N. Furter…

 

Noder bod tocynnau pris tocynnau yn codi ar y diwrnod:

£3 ymlaen llaw / £4 ar y diwrnod

5+ tocyn yn £2.50 ymlaen llaw / £3.50 ar y diwrnod

 

 

Ariennir y prosiect drwy nawdd gan Ganolfan Ffilm Cymru.

19:00 - Dydd Llun, 3 Chwefror Tocynnau


Trêl