galeri


Catrin Finch & Cimarrón

image

Cyfle prin i weld cydweithrediad byd-eang gwefreiddiol. Yn ôl yn 2007, cyfarfu’r delynores Gymreig Catrin Finch â Cimarrón y band joropo o Golombia a chychwyn ar daith gyffrous o Gymru, cydweithrediad a ailadroddwyd yn 2009 a 2010. Deng mlynedd yn ddiweddarach, mae Catrin a Cimarrón yn cwrdd eto i deithio hyd a lled Prydain.

 

Mae Catrin Finch yn un o delynorion arweiniol y byd, y mae ei gyrfa wedi cynnwys perfformiadau unigol gyda cherddorfeydd blaenaf y byd, a chydweithrediadau gyda rhai o’r artistiaid cerddoriaeth byd gorau, gan gynnwys Toumani Diabate a Seckou Keita y chwaraewr kora o Senegal.

 

Mae Cimarrón, grwp 6 darn a enwebir am Grammy yn perfformio cerddoriaeth ddawns joropo o wastatiroedd magu gwartheg yr Orinoco, yn wreiddiedig yn ddwfn mewn traddodiad a ddiffinnir gan etifeddiaeth gymysg mestizo o Affrica, Sbaen a diwylliannau brodorol. Wedi ei arwain gan y telynor a’r cyfansoddwr Carlos Rojas, mae Cimarrón yn creu cerddoriaeth wyllt, anystywallt sy’n cynnal yr ysbryd rhyddid sydd i’w ganfod yn un o ardaloedd mwyaf naturiol y byd.  Dyma gerddoriaeth sydd â chanu angerddol, dawnsio stomp rhyfeddol a meistrolaeth offerynnol danbaid y llinynnau ac offerynnau taro.

 

Cyfle prin i fwynhau cerddoriaeth o’r radd flaenaf.

 

Cynhyrchiad Theatr Mwldan.

19:30 - Dydd Gwener, 24 Ionawr Tocynnau