galeri

Archif Safle Celf

Dyma archif o arddangosfeydd sydd wedi bod yma’n Galeri:

Y WAL

Gwen Vaughan

Rhywbeth a Dim Byd
15/10/21 – 27/11/21

Arddangosfa newydd gan artist o Sir Fôn o baentiadau haniaethol. Mae un gyfres o waith celf Gwen yn archwilio democratiaeth y grid fel ffynhonnell ddigynnwrf, wrth chwarae gyda lliw a drysau. Mae grŵp arall yn defnyddio patrymau o wahanol feysydd - nodiant cerddoriaeth, geometreg, a phrosesau siawns.

https://www.gwen-vaughan.co.uk/

Rhi Moxon


Safle Celf

Nerys Jones

Dros Ben Llestri
23/10/21 – 27/11/21

Yn draddodiadol trwy decstilau roedd merched yn mynegi ei hunain trwy wnïo a gwneud brodwaith i greu pethau defnyddiol i’r cartref. Ond mae’r materion sy’n bwysig i ferched heddiw yn wahanol iawn i’n Neiniau. Mae gwaith celf Nerys yn ceisio edrych ar y materion yma trwy creu ymateb personol. Mae’r gwaith yn adlewyrchiad o magwriaeth Nerys yn cefn gwlad cymry ac hefyd y pethau bach ddibwys , neges siopa ar gefn amlen , y ffedog ar gefn drws ,dywediadau yn y gymraeg. Patrymau brethyn cymraeg a delweddau o celfi’r gegin.

Mae hiwmor i’r gwaith hefyd, mae Nerys yn creu darnau sydd ddim yn ddefnyddiol, er enghraifft y ffedogau sydd wedi eu gwneud o ffyrc siop chips a’r defnydd ironig or dywediad “ celf orau yn y byd: gwraig dda.“ Nid yw’r llieiniau bwrdd yn ymarferol, er enghraifft mae’r darn sydd wedi ei addurno gyda beads man yn dynwared marc wedi ei losgi gan haearn smwddio. Maen’t hefyd yn ceisio dynwared y syniad o “bottom drawer”, sef y casgliad o gelf a defnyddiau byddai merched yn eu casglu er mwyn paratoi at eu bywydau priodasol .

Dywedir fod pobl yn gwario llai na 6 eiliad yn edrych ar waith celf mewn arddangosfa. Mae y ffordd mae pobl yn edrych ac ymateb i’r gwaith yn bwysig i Nerys, eu bod yn sylwi ar y gwrthrychau cudd, yn darllen y dywediadau sydd wedi eu brodio ar y darnau ac yn gwerthfawrogi y gwaith sydd yn y pwythi llaw a pheiriant.

Instagram: @nerysjonescelf


Safle Celf

Lisa Carter Grist

Llyfr Ysgyfaint, Golygfeydd a Brasluniau
04.09.21 – 16.10.21

Lisa Carter

Cyfres o waith newydd ar gynfas a bwrdd a phaentiadau ar bapur gyda darnau dethol o destun. Mae paentiadau Lisa Carter Grist yn datgelu awgrymiadau o olygfeydd, gwylltlun ac emosiynau o fewn eu harwyneb haniaethol ymddangosiadol. Cydnabyddir cyfeiriadau cyfeiriol at dirweddau dychmygol, llwyfannau, fframiau ffenestri, ffigurau a gwrthrychau yn ystod y broses o baentio.

lisacartergrist.comY Wal

Rhi Moxon
Dragonfly Diaries
04.09.21 – 14.10.21


Casgliad o waith gan y darlunydd, artist graffig a gwneuthurwr print – Rhi Moxon.

rhimoxon.com

Rhi MoxonSafle CelfMae’r Safle Creu newydd sydd yn Galeri yn cynnig cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr amrywiol drwy’r flwyddyn.


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw