galeri


Vacancies


'Da ni'n recriwtio!

Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau ac yn awyddus i gael effaith bositif ar fywydau bobl leol?
Os felly, rydym yn chwilio am berson deinamig, egnïol a chreadigol i ddatblygu prosiectau cymunedol y cwmni.

Teitl: Tîm Creadigol: Prosiectau Cymunedol
Cyflog: £21,000 - £25,000
Cyfnod: Parhaol (yn ddibynnol ar gyfnod prawf o 6 mis)
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00 (amser cinio) Dydd Llun 10fed o Hydref, 2022

Fel menter gymdeithasol, mae ein perthynas gyda’r gymuned yn hollbwysig i ni yn Galeri oherwydd dyma sydd yn llywio ein gweithgareddau byr a hirdymor.
Mae’n hanfodol bod deialog a chydberthynas gyson rhwng y cwmni a’r gymuned, gan mai ein nod yw i ddatblygu unigolion hapus, hyderus a ffyniannus ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn awyddus i glywed lleisiau sydd heb eu clywed, ac i drechu unrhyw rwystr sydd yn atal y gymuned rhag cyfranogi gyda’r celfyddydau a theimlo perchnogaeth dros Galeri.
Oherwydd hyn, bydd y rôl yma yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Creadigol er mwyn creu a gwireddu amryw o brosiectau cymunedol, gan ddatblygu perthynas ddyfn a chadarn.

Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch y pecyn swydd

Os hoffech drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Chyfarwyddwr Creadigol Galeri, Naomi Saunders ar 01286 685241 neu e-bostiwch naomi.saunders@galericaernarfon.com

I ymgeisio anfonwch ffurflen gais a CV at naomi.saunders@galericaernarfon.com.

PECYN SWYDD 
FFURFLEN GAIS


Freelancers

We would like to hear from any freelancers interested in working with Galeri in the future.

If you are a freelancer working in the creative industries (art, music, film, performing, design, technical etc) please send us an email with an introduction and CV attached to: naomi.saunders@galericaernarfon.com.

We will hold the CV on an internal database and be in touch when opportunities arise in the future.


Volunteering in Galeri

If you are interested in volunteering/stewarding at events, please email us on post@galericaernarfon.com or call us on 01286 685 250


Work experience enquiries

For work experience enquiries or to email your CV to be kept on file : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250