galeri

Marchnad Nadolig Galeri 2022

Mi fydd Marchnad Nadolig Galeri yn dychwelyd yn 2022, a hynny ar ddydd Sul, 20.11.2022 (rhwng 10:30 – 16:00).

Cost stondin (gofod bwrdd tresl 6 troedfedd) fydd:
£30 (gyda cysylltiad trydan)
£25 (heb gysylltiad trydan)

Ffurflen gais
Os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin, dilynwch y linc isod:
Gwneud cais am stondin

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich cais:
23:59 | Dydd Sul, 02.10.22

Byddwn yn cysylltu/cadarnhau ar ebost y stondinau erbyn nos Iau, 06.10.22.