galeri


The Muppet Christmas Carol [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Mae Scrooge yn hen ddyn surbwch sy'n casau y Nadolig gyda chas perffaith. Noswyl 'Dolig, mae'n cael ymweliad gan dri ysbryd sy'n datgelu cyfrinachau o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol, sydd yn helpu newid ei agwedd mewn bywyd.

Dangosiad hamddenol - yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a'u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na'r arfer a bydd ychydig o ola ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

Mi fydd y ffilm yn dechrau'n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau'r ffilm.
      

11:00 - Dydd Mercher, 11 Rhagfyr Tocynnau


Trêl