galeri


TONIC 'Dolig - Rhys Meirion + Côr Lleisiau Llawen

image

Rydym yn falch o groesawu ein canwr preswyl, y tenor Rhys Meirion fydd yn perfformio yng nghyfres Tonic olaf y flwyddyn, gyda rhaglen o gerddoriaeth boblogaidd a charolau amrywiol. Yn ymuno â Rhys fydd rhai o’i fyfyrwyr llais a chôr arwyddo Makaton preswyl Galeri, Côr Lleisiau Llawen! 


Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd Band Chwyth Ysgol Syr Hugh Owen yn dychwelyd i Galeri ar gyfer sesiynau carolau yn y bar ar ôl y cyngerdd. Ac wrth gwrs, bydd paned a mins pei i ddilyn gyda’ch tocyn! 

Mae cyngherddau TONIC yn rai hamddenol eu naws ac yn hygyrch ac agored i bawb. Cyflwynir y cynerdd yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg.


14:30 - Dydd Iau, 14 Rhagfyr Tocynnau