galeri


Gwyl Biano

 

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones. Bydd yr Ŵyl yn gyfuniad o gyngherddau nos rhithiol ar-lein a digwyddiadau byw yn Galeri yn ystod y dydd.Am fanylion llawn ewch i wefan yr Ŵyl.

Bydd yr ŵyl yn talu teyrnged i Ludwig van Beethoven a’i gyfraniad aruthrol i fyd y piano yn y flwyddyn sy’n nodi 250 mlynedd ers ei eni. Bydd themâu eraill yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth yr 1920au a hyrwyddo cerddoriaeth newydd o Gymru.

Tocynnau ar gyfer Penllanw’r Cystadlu (Llun, 18.10.21) yn theatr Galeri:

Piano

11:15
Cylch Terfynol y Gystadleuaeth Piano Unwadol Hŷn

£6 (£10 am docyn bore a p’nawn)

TOCYNNAU

Noddwr Anrhydeddus: John Lill CBE

14:30
Prawf Terfynol y Gystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

£6 (£10 am docyn bore a p’nawn)

TOCYNNAU

Llywydd Anrhydeddus: John Metcalf MBE

 

www.pianofestival.co.uk/cy/