galeri

Sioe Nadolig Cyw 2018

Ymunwch â Cyw a’i ffrindiau am sioe sy’n llawn hwyl a hud y Nadolig!

Mi fydd y daith yn ymweld â’r:
Coed Duon / Caerdydd / Llanelli / Llanfyllin / Aberystwyth / Llandysul / Port Talbot / Wrecsam / Llanelwy / Llangefni / Caernarfon / Pwllheli.

Amcan hyd y sioeau: 50 munud

Pris tocynnau:

Sioeau dydd
(10:15 / 11:30 / 13:45)

£8
£5 (plant)
£23 (tocyn Teulu x4)
Sioeau nos / yn Galeri
(yn cynnwys cyfarfod y cast)

£8
£6 (plant)
£25 (tocyn teulu x4)


*Codir ffi archebu o £1 ar bob archeb dros y ffôn ac ar-lein yn ogystal â £1 i bostio’r tocynnau.

Ni does angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed.
Gallwn gynnig tocynnau staff am ddim i archebion grŵp/ysgolion (drwy ffonio 01286 685 222)

Sut i archebu:


Y Daith


Cyw : Chwarae, Chwerthin, Dysgu

Cyw ydy gwasanaeth meithrin S4C sy’n cael ei darlledu bob bore’r wythnos a phrynhawn dyddiau’r wythnos. Mae hefyd modd gwylio rhaglenni unrhywbryd arlein, ar alw ar s4c.cymru

s4c.cymru/cyw