galeri
£5inema Membership

Yda chi…

  • Rhwng 16 a 25 oed
  • Yn caru ffilmiau?
  • Ffansi tocynnau sinema am ddim ond £5 (pan yn archebu ymlaen llaw)?

Os felly cofrestrwch am aelodaeth £5INEMA yma

Dyma gynllun newydd sbon sydd yn rhan o brosiect ehangach gyda’r BFI FAN i ddenu cynulleidfaoedd fengach allan i’r sinema ac i wylio ffilmiau amrywiol ar y sgrîn fawr – a hynny am ddim ond £5 y tocyn wrth archebu ymlaen llaw (bydd pris tocyn yn codi ar y diwrnod).

Cofrestrwch heddiw a chadwch lygad allan am fwy o fanylion yn y flwyddyn newydd.

Darllennwch y telerau ac amodau yma

Sponsers