galeri


Collage Arbrofol // Experimental Collage

image

Archwiliwch dechnegau collage a gwneud marciau amrywiol gyda'r artist a'r gwneuthurwr Menai Rowlands. Mae’r sesiwn yn agor i bobol ifanc ac oedolion gyda phen agored a dychymig i dreialu technegau a phrosesau gwahanol. 


Hyd y sesiwn: 1 awr 

Lleoliad Sesiwn bore (11-12yp): Safle Creu, Galeri Caernarfon 

Lleoliad Sesiwn pnawn (1-2yp): Bydd y sesiwn hon yn rhithwir trwy ymuno trwy ddolen Zoom. 
Os gwerthir pob tocyn ar gyfer y gweithdy ar ein gwefan bydd lleoedd rhithwir ar gael o hyd. Cysylltwch â Ffion.evans@galericaernarfon.com os hoffech ymuno â'r sesiwn yn rhithwir.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

11:00 - Dydd Iau, 6 Ebrill Tocynnau