galeri


Y Gadair Wag

image

Bu farw Hedd Wyn yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf ganrif union yn ôl, a daeth yn symbol yng Nghymru o golledion enbyd y rhyfel.  Gadawyd cadair wag ar nifer o aelwydydd ledled Ewrop yn sgil y Rhyfel Mawr, a dyma sioe farddoniaeth gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, sy'n edrych ar hanes Bardd y Gadair Ddu o'r newydd. Bydd y cynhyrchiad arbrofol hwn, wedi ei gyfarwyddo gan Ian Rowlands, yn cyfuno ffilm a barddoniaeth i archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

Mae Y Gadair Wag yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss a gaiff ei arwain gan Llenyddiaeth Cymru, mewn partneriaeth â Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918, Llywodraeth Fflandrys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

29.09.2017 | 19:30 - Tocynnau