galeri


Rhestr Eiddo

Mae’r rhan helaeth o brosiectau y cwmni ers sefydlu ym 1992 yn gysylltiedig â adnewyddu hen adeiladau gwag oedd yn bodoli yng nghanol Caernarfon. Mae’r cwmni wedi trawsnewid yr adeiladau gwag rhain i gynnig unedau a swyddfeydd ar gyfer cwmnïau a sefydliadau i leoli yng Nghaernarfon.

Am fanylion pellach am unedau gwaith sydd ar gael neu i ychwanegu eich enw ar restr aros unedau, cysylltwch a’r adran adnoddau ar 01286 685 205 | 01286 685 206 | eiddo@galericaernarfon.com

Dyma restr eiddo cyfredol y cwmni:


2 Stryd y Plas
Yswiriant Caernarfon Insurance
01286 672727

3 Stryd y Plas
SNAP Cymru

4 Stryd y Plas [lloriau uwch]
AR OSOD
Gwybodaeth ar gael yma

7 Stryd y Plas
Wedi'i Osod

7 a Stryd y Plas
Cleopatra’s Secret

7 b Stryd y Plas
Siop Iard

17 Stryd y Plas
Tŷ Siocled
01286 675007

19 Stryd y Plas
Blodyn Tatws
01286 673002

1 Stryd Pedwar a Chwech
The Cutting Parlour
01286 674066

4-8 Cae Star Bach [Llawr 1]
Cist Dillad

4-8 Cae Star Bach [Lloriau uwch]
Cyfreithwyr Gareth Griffith

29 Stryd Fawr
Pyramid
01286 671117

40 Stryd Fawr
Cyfreithwyr SCJ


9 – 11 Stryd Twll yn y Wal
Bistro Jake’s Bistro
07775 594 857

14 Stryd Twll yn y Wal

Owso a’r Olewydd

16 Y Maes
Na Nog

17 Y Maes
Principality


 

Os hoffech gael eich ychwanegu ar ein rhestr aros swyddfa/siop, ebostiwch eiddo@galericaernarfon.com gyda eich enw / rhif cyswllt a manylion am y math o eiddo yr ydych yn chwilio amdano. 


Mae gan y cwmni eiddo preswyl yn:

- Stryd y Plas, Caernarfon

- Stryd Fawr, Caernarfon

- Twll yn Wal, Caernarfon

- Stryd y Farchnad, Caernarfon

- Stryd yr Eglwys, Caernarfon

 

Dim ond yr eiddo dan sylw sydd ar gael ar hyn o bryd. Os hoffech fwy o wybodaeth am ein eiddo, cysylltwch â’r adran adnoddau:
01286 685 205 | 01286 685 206 | eiddo@galericaernarfon.com

Mae unedau gwaith sydd yng Nghanolfan Mentrau Creadigol Galeri wedi’ clustnodi ar gyfer cwmnïau/cyrff sydd yn ymwneud â gwaith artistig neu greadigol.

Mae gennym unedau ar gael ar hyn o bryd (o 16m2). Am fwy o fanylion, cysylltwch â eiddo@galericaernarfon.com / 01286 685 206.


Uned 2

Dawns i Bawb

Uned 4

Platinum Property Group North West Ltd

Uned 5

AR OSOD
Gwybodaeth ar gael yma

Uned 10 - 11

MIND [Mon a Gwynedd]

Uned 12 - 13

Golwg

Uned C2

Tinopolis

Uned 15-16

Delwedd

Uned 20
AR OSOD
Gwybodaeth ar gael yma

Uned 21 - 22
Adran Adnoddau Galeri Caernarfon Cyf