galeri


Oriau agor

Dyma ein oriau agor cyfredol.

Llun brecwast
bwydlen dydd
bar ar agor tan
08:00 – 11:00
12:00 – 19:00
21:00 *hwyrach os oes digwyddiad
Mawrth brecwast
bwydlen dydd
bar ar agor tan
08:00 – 11:00
12:00 – 19:00
21:00 *hwyrach os oes digwyddiad
Mercher brecwast
bwydlen dydd
prif fwydlen
bar ar agor tan
08:00 – 11:00
12:00 – 14:30
15:00 – 20:00
22:00
Iau brecwast
bwydlen dydd
prif fwydlen
bar ar agor tan
08:00 – 11:00
12:00 – 14:30
15:00 – 20:00
21:00 *hwyrach os oes digwyddiad
Gwener brecwast
bwydlen dydd
prif fwydlen
bar ar agor tan
08:00 – 11:00
12:00 – 14:30
15:00 – 20:00
23:00
Sadwrn brecwast
bwydlen dydd
prif fwydlen
bar ar agor tan
08:00 – 11:00
12:00 – 14:30
15:00 – 20:00
22:00
Sul diodydd/cacennau yn unig (cegin ar gau)
*mi fyddwn yn gweini bwyd ar ddyddiadau penodol
10:00 – 17:00
*gall oriau agor ymestyn - cyhoeddir ar y wefan