galeri


Café Bar

imageGyda’r café bar ar ei newydd wedd, mae’n golygu bod posib manteisio o’r safle godidog a golygfeydd o Ddoc Victoria â’r Fenai. Mae’n le perffaith ar gyfer cymdeithasu, cyfarfod gyda cleiantiaid, i fwynhau gwydriad o win neu am bryd teuluol ac yn cynnig awyrgylch cynnes a chroesawgar.

Ein prif gogydd Robbie Worgan sydd wedi llunio’r bwydlenni newydd sydd yn cyflwyno’r gorau o Gymru. Rydym yn ymfalchio mewn defnyddio y cynnyrch ffres gorau posib gan ein cyflwnwyr lleol er mwyn cynnig rhywbeth ar y fwydlen at ddant pawb.

Daw Robbie i Galeri yn dilyn cyfnod o weithio mewn ceginnau ym Mhrydain ac yn Ffrainc. Mae rhain yn cynnwys:
The Clive, Ludlow | Rhodes 24, Llundain | Seiont Manor, Llanrug

Yn 2011, fe gyrhaeddodd Robbie rownd go-gynderfynol y rhaglen boblogaidd MasterChef: The Professionals.

Yn ogystal â bwydlenni brecwast, dydd, y prif fwydlen a’r nosweithiau tapas – bydd prydau arbennig amrywiol ar y bwrdd du – byddwn yn diweddaru’r wefan a’n tudalennau Facebook a Twitter gyda’r prydau arbennig.

Awgrymwn eich bod yn archebu bwrdd ymlaen llaw. Gellir archebu bwrdd drwy ffonio 01286 685 200, drwy ebostio cegin@galericaernarfon.com neu drwy’r ffurflen ar-lein yma. Cofiwch ganiatau digon o amser os yn dod am bryd cyn sioe – bwyd ffres nid bwyd sydyn sydd ar gael yn Galeri.

Mae cysylltiad cyflym Wi-fi ar gael i’n cwsmeriaid.

Bwydlenni

Oriau agor

Archebu bwrdd

Gwybodaeth alergedd / anghenion deietegol

Ein cyflenwyr