galeri


Newyddion

28.04.17 Oriau agor: penwythnos Calan Mai

Mae ein oriau agor ychydig yn wahanol ar gyfer y penwythnos:

Dydd Sadwrn | 29.04.17
Swyddfa Docynnau : 10:00 – 16:00, 18:00 – 19:45
Café Bar : 10:00 – 23:00 (bwyd ar gael 12:00 – 15:00)

Dydd Sul | 30.04.17
Swyddfa Docynnau : Ar gau
Café Bar : 10:00 – 17:00 (gweinir diodydd/cacennau yn unig)

Dydd Llun | 01.05.17
Swyddfa Docynnau : Ar gau
Café Bar : 09:30 – 16:00 (bwyd ar gael 12:00 – 15:00)

Mi fydd dal posib archebu ar-lein dros y penwythnos.

11.04.17 Oriau Agor Pasg

posterCliciwch yma am fwy o wybodaeth

07.04.17 Swyddfa Docynnau ar gau : dydd Sadwrn, 08.04.17

imageFel y gwyddoch, mae’r gwaith adeiladu sinema newydd 2 sgrin Galeri wedi decrhau.

Er mwyn gallu symud ymlaen i’r cam nesaf o’r gwaith adeiladu, mae’n rhaid creu mynedfa newydd a swyddfa docynnau newydd (dros dro). O’r herwydd, bydd y swyddfa docynnau ar gau dydd Sadwrn, 08.04.17. Mi fydd dal posib archebu tocynnau ar y wefan : galericaernarfon.com

Bydd y Swyddfa Docynnau ail agor: dydd Sul, 09.04.17 rhwng 10:00 – 14:30 a 17:30 – 18:45

Ni fydd y gwaith yn amharu ar y café-bar, a bydd y Safle Celf hefyd ar agor drwy’r dydd.

Ymddiheuriadau am unrhyw angyfleustra.

23.03.17 Gwaith adeiladu 2 sgrin sinema newydd Galeri i ddechrau wythnos nesaf

imageMi fydd y gwaith o adeiladu estyniad newydd sbon Galeri – sydd yn cynnwys 2 sgrin sinema pwrpasol yn dechrau ddydd Llun, 27 Mawrth.

Mae’r buddsoddiad gwerth bron i £4m yn golygu mai Galeri, Caernarfon fydd unig sinema aml-sgrin pwrpasol Gwynedd a Môn. Bydd y rhaglen sinema newydd yn cynnwys dangos y ffilmiau diweddaraf ar ddyddiad rhyddhau gan hefyd ryddhau’r prif theatr 394 sedd ar gyfer datblygu’r rhaglen ddigwyddiadau byw a’r busnes llogi/cynadleddau.

Pensaer gwobrwyedig adeilad gwreiddiol Galeri, Richard Murphy sydd yn gyfrifol am y dyluniad a’r cwmni adeiladu o Lysfaen, RL Davies fydd yn adeiladu’r estyniad newydd. Mae’r prosiect wedi derbyn arian cyfalaf o goffrau Cyngor Celfyddydau Cymru (arian Loteri Cenedlaethol), Llywodraeth Cymru (cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid) a Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop er mwyn sicrhau bod y prosiect yma yn cael ei wireddu.

Bydd rhaglen ddigwyddiadau Galeri yn parhau yn ystod y cyfnod adeiladu, a byddwn yn ceisio sicrhau na fydd y gwaith adeiladu yn effeithio yn ormodol ar ein gweithrediadau. Mi fydd yn rhaid creu mynedfa newydd dros-dro tan i’r adeilad newydd agor cyn Haf 2018.

17.03.17 Swydd: Cyfarwyddwr Artistig (ail hysbyseb)

Mae Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig lunio a dylanwadu ar ddatblygiad rhaglenni adloniant, celfyddyd a chymunedol Galeri Caernarfon i gychwyn cyn gynted a phosib.

Am becyn gwybodaeth/ffurflen gais, cliciwch yma

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17:00, dydd Llun, 10.04.17.

13.03.17 Dangosiadau ffilm ychwanegol: 17.03.17

imageOherwydd y galw, rydym yn cynnal dangosiadau ychwanegol o DON’T TAKE ME HOME [12A] a LA LA LAND [12A] ddydd Gwener, 17 Mawrth.

18:00 | Don’t Take Me Home [12A]
20:00 | La La Land [12A]

Tocynnau ar gael o’r swyddfa docynnau – 01286 685 222 (archebwch cyn y diwrnod i arbed arian)

02.03.17 Newid i’r rhaglen : Sul, 05.03.17

imageYn anffodus, oherwydd rhesymau tu allan i’n rheolaeth ni fyddwn yn gallu dangos y ffilm Monster Trucks fel sydd wedi cael ei hysbysebu yn y rhaglen (dydd Sul, 5.3.17, 14:00).

Mi fyddwn yn ei le yn dangos y ffilm Don’t Take Me Home [12A] am 14:00 gan bod dangosiad 18:30 bellach yn llawn.

Bydd adloniant yn y bar rhwng 16:00 – 18:15 yng nghwmni Geraint Lovgreen a Gwil John (gyda diolch i Film Hub Wales am y gefnogaeth).

13.02.17 Unedau/Swyddfeydd ar osod

Mae gan y cwmni 3 uned gwaith/swyddfa ar gael i’w rhentu:

Galeri | Uned 4 | 17m2 | £4,400 +TAW y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma
Galeri | Uned 20 | 17m2 | £3,900 +TAW y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma
4 Stryd y Plas (lloriau 1 a 2) | 91m2 | £5,280 y flwyddyn | Taflen wybodaeth ar gael yma

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Neil Davies:
01286 685 205 | 01286 685 206 | neil.davies@galericaernarfon.com

27.01.17 Gohirio Cyngerdd Gala Santes Dwynwen

imageYn anffodus, mae Shan Cothi yn sâl hefo’r ffliw.

O’r herwydd, mae’n rhaid gohirio a cheisio ail-drefnu cyngerdd Gala Santes Dwynwen heno yn Galeri, Caernarfon.

Bydd Galeri mewn cysylltiad gyda pawb sydd wedi archebu tocynnau i drafod ymhellach.

Unrhyw ymholiadau, croeso i chi gysylltu â Galeri drwy ffonio 01286 685 222.

04.01.17 Diweddariad: Sinema newydd 2 sgrin Galeri

imageYm mis Rhagfyr, rhyddhawyd pecynnau tendro ar gyfer cytundeb adeiladu’r sinema 2 sgrin newydd yn Galeri. Y bwriad yw dechrau’r gwaith yn Chwefror neu fis Mawrth 2017 ar gyfer agor yn 2018.

Mi fydd agor y sinema pwrpasol newydd yma yn golygu mai Caernarfon fydd yr unig sinema aml-sgrin yn siroedd Gwynedd a Môn. Mae’r datblygiad hefyd am ein galluogi i ryddhau’r prif theatr 394 sedd ar gyfer datblygu’r rhaglen artistig a defnydd masnachol megis cynadleddau a priodasau.

Pan fydd y sinema 2 sgrin yn cael ei hagor, mi fydd yn rhedeg ffilmiau 7 diwrnod yr wythnos ac yn cynnig ffilmiau newydd sbon, ffilmiau annibynnol a rhyngwladol yn ogystal â ffilmiau ar themau amrywiol drwy’r flwyddyn.

25.11.16 Cyhoeddi rhaglen Ionawr – Ebrill 2017

imageBydd rhaglen newydd tymor Ionawr – Ebrill 2017 yn cyrraedd Galeri ac i bawb sydd ar y rhestr bostio yn ystod yr wythnosau nesaf.

Os na allwch aros – yna lawrlwythwch y rhaglen yn ddigidol drwy glicio yma

Mae tocynnau’r tymor bellach ar werth. Cofiwch hefyd bod tocynnau anrheg ar gael a’n bod yn cau dros gyfnod y Nadolig. Bydd y Swyddfa Docynnau yn cau am y Nadolig am 14:30 ar ddydd Gwener, 23.12.16 (ac yn ail agor am 09:00 dydd Mercher, 03.01.17)

18.11.16 Enillwyr Arddangosfa Agored 2016

imageMewn seremoni wobrwyo yn y Safle Celf nos Wener, 11.11.16, cyhoeddwyd enillwyr Arddangosfa Agored 2016 gan y noddwyr – Gwyn a Mary Owen:

Gwobrau’r Noddwyr (dewis Gwyn a Mary Owen)
1af | ‘Remember/Forget’ gan Hannah Malise Lloyd
2il | ‘Mewnol’ a ‘Gwraig o Flodau’ gan Ffion Pritchard
3ydd | ‘ANS’ gan Michael Roberts
3ydd | ‘Gwellau Llaw’ gan Mared Fflur Davies

Gwobr Dewis y Bobl 2016:
1af | ‘ANS’ gan Michael Roberts

Hoffai Galeri ddiolch a llongyfarch yr holl ymgeiswyr. Mae ffurflen gais Agored 2017 bellach ar gael gyda cynnydd yn y gwobrau ariannol, diolch i haelioni noddwyr y gystadleuaeth – Gwyn a Mary Owen.

Gellir ei lawrlwytho yma

10.11.16 Marchnad Nadolig Galeri 2016

imageCofiwch am ein Marchnad Nadolig – dydd Sul, 20 Tachwedd (10:00 – 16:00). Cyfle gwych i brynu/archebu anrhegion Nadolig arbennig. Cliciwch yma i lawrlwytho’r poster a manylion stondinwyr.

Bydd y swyddfa docynnau ar agor o 09:30 – 16:00 er mwyn archebu tocynnau neu docynnau anrheg.

Mynediad am ddim! Am fwy o fanylion: 01286 685 222

29.09.16 Oriau agor bar / cegin: tymor yr Hydref

Mae newid i’r oriau agor cegin/bar am dymor yr Hydref:

dydd bwyd ar gael bar
Llun – Iau 12:00 – 19:00 11:00 – 21:00
Gwener 12:00 – 19:00 11:00 – 22:00
Sadwrn 12:00 – 15:00 11:00 – 22:00
Sul ar gau 11:00 – 18:00

Bydd y bar ar agor yn hwyrach ar nosweithiau lle mae digwyddiadau.

I archebu bwrdd: 01286 685 200 neu cegin@galericaernarfon.com

08.09.16 Sesiwn Sgriblo (17.09.16)

Yn anffodus, mae'n rhaid gohirio sesiwn Sgriblo 17.09.16.

Felly, dim ond 3 sesiwn Sgriblo fydd yn y tymor:
01.10.16 - 19.11.16 - 03.12.16

Cofiwch bod Penwythnos Mawr Roald Dahl Caernarfon yn digwydd ar y dydd Sadwrn 17.09.16 gyda digwyddiadau creadigol a hwyliog i'r teulu.

08.09.16 Gwenfflam Caernarfon Alight: galw am wirfoddolwyr

Fel rhan o ddigwyddiad 'Gwenfflam Caernarfon Alight' sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caernarfon ddiwedd y mis, ar nos Wener, 30 Medi bydd prosesiwn arbennig yn gadael Galeri am 19:00 ac yn dilyn band 'Mr Wilson's Second Liners' drwy strydoedd Caernarfon i'r Cei Llechi.

Mae angen arnom dros 80 o wirfoddolwyr i garrio tortshys tân a stiwardiaid i roi help llaw o 17:00 - 20:00 ar y noson. Mae'n rhaid bod yn 16 mlwydd oed neu hyn i allu ein helpu.

Mae hefyd cyfle i ddod i roi help llaw i blant a phobl ifanc prosiect Sbarc-Galeri ar nosweithiau Llun a Mercher i greu llusernau arbennig fydd yn cael eu defnyddio yn y prosesiwn.

Cwmni Walk the Plank sydd yn creu'r digwyddiad fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Antur Cymru 2016.

Oherwydd y prosesiwn, ni fydd perfformiad yn y castell rhwng 19:00 - 20:00 ar y nos Wener, 30.09.16.

Am fwy o fanylion:
01286 685 250
post@galericaernarfon.com

26.08.16 Newid ffilm: Sgrin am Sgrin (29.09.16)

imageMae newid i’r rhaglen sydd wedi cael ei chyhoeddi.

Ffilm ‘Sgrin am Sgrin’ (£1 y tocyn) mis Medi fydd THE KILLING$ OF TONY BLAIR [15].

Mae tocynnau ar werth o’r Swyddfa Docynnau neu drwy ffonio 01286 685 222.

12.08.16 Arddangosfa ‘Perthyn’ gan Cefyn Burgess

imageCofiwch am agoriad swyddogol arddangosfa ‘Perthyn’ gan Cefyn Burgess – dydd Sul, 14.08.16 am 14:00.

Dafydd Wigley fydd yn agor yr arddangosfa, gyda Cefyn yn cynnal sgwrs am 15:00 am yr arddangosfa a’r prosiect ehanghach.

Croeso cynnes i bawb, mynediad yn rhad ac am ddim.

01.07.16: Newid i ddyddiad cau ceisiadau Agored 2016

Oherwydd newid i ddyddiad panel dethol Arddangosfa Agored 2016, mae’r dyddiad cau wedi cael ei ymestyn i 16:00, dydd Sul 31.07.16.

Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os oes angen mwy o wybodaeth/sgwrs, cysylltwch â Lisa Taylor ar 01286 685 208.

08.06.16: Gohirio taith Cymru o Caitlin

imageYn anffodus mae cwmni cynhyrchy Light, Ladd & Emberton wedi gorfod gohirio taith Caitlin oherwydd anaf i Eddie Ladd.

Mi fydd staff Galeri yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer trefnu ad-daliadau.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, a dymunwn wellhad buan i Eddie. Gobeithio gallwn groesawu’r cwmni yn ôl i Galeri i berfformio Caitlin yn fuan. Cadwch lygad allan am unrhyw newyddion/ddiweddariad.

19.05.16: Diweddariad: Sinema newydd Galeri

imageMae datblygiad ein estyniad fydd yn cynnwys 2 sgrîn sinema gam yn agosach gyda’r cais cynllunio wedi cael ei gymeradwyo gan Gyngor Gwynedd ddydd Llun, Mai 16.

Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn cwblhau’r dyluniad mewnol, cadarnhau’r pecyn cyllid ac yn mynd allan i dendr ar gyfer cytundeb adeiladu’r estyniad.

Ein gobaith yw dechrau ar y gwaith ym mis Ionawr 2017 ac i agor ym mis Ionawr 2018.