galeri


PRIMA (Cyfeillion Galeri)

imagePRIMA yw Cynllun Cyfeillion Galeri.

Gall aelodau fantieisio ar y canlynol:

- Gostyngiadau ar bris tocynnau i ddigwyddiadau penodol

- Tocynnau sinema rhatach [£3 neu £3.50 y ffilm]

- Caniatad i gadw tocynnau am hyd at 5 diwrnod cyn talu

- Blaenoriaeth i brynu tocynnau ar gyfer digwyddiadau mawr (e.e. comediwyr)

- Gwahoddiad i agoriadau yn y Safle Celf

Cost aelodaeth:
£18 aelodaeth unigol
£30 2 aelod (sydd yn byd yn yr un cyfeiriad)

Drwy ymaelodi – gall aelodau arbed ar gyfartaledd £120 ar bris tocynnau ym mhob rhaglen!
Bydd tâl aelodaeth yn cael ei fuddsoddi yn y rhaglen artistig yn Galeri.