galeri

Safle Celf:

Y Ffrog
gan Krisitna Banholzer

11.01.19 - 24.02.19

Safle Celf

Dyma ddiwrnod mwyaf ei bywyd – ond beth yw’r stori tu ol i ffrog y briodferch?
Beth mae’n ddweud am ei gobeithion, ofnau, hunaniaeth, teulu, diwylliant, gorffenol a’i dyfodol?
Pam dewis y ffrog yna? Beth sydd wedi newid ers hynny?

Arddangosfa arbennig gan y ffotograffydd dogfennol, Kristina Banholzer sydd yn canolbwyntio ar gasgliad ffrogiau a straeon unigol a phersonol priodferched lleol.

Agorir yr arddangosfa yn swyddogol nos Wener – 11 Ionawr am 18:30 gan Lisa Gwilym. Croeso cynnes i bawb.


Y Wal:

Clymau Cariad
gan Diana Williams

Y Wal

Arddangosfa newydd gan Diana Williams, yn rhannu stori Dwynwen, nawddsant cariadon yng Nghymru trwy bwytho rhydd creadigol.

Bydd y gwaith yn cael ei arddangos rhwng 11.01.19 a 22.02.19.


Safle Creu:

CARNafan
21.12.18 - 20.01.19

CARNafan

Arddangosfa sydd yn dangos penllaw a canlyniadaur gwaith datblygu artistiaid fel rhan o brosiect prwswyliadau CARNafan.

Ers dwy flynedd, mae carafan arbennig CARNafan wedi cael ei ddefnyddio gan artistiaid amrywiol fel gofod preswylio i artistiaid greu a datblygu gwaith newydd. Dyma arddangosfa sydd yn arddangos gwaith yr artistisaid hynny, sef:
Alan Whitfield, Eve Goodman, Ffion Pritchard, Gill Murray, Rebecca F. Hardy, Rhona Bowey Brito a Rita Ann Jones.

Cynhelir yr agoriad swyddogol a lansiad ymgyrch “Kickstarter” newydd CARNafan ar nos Wener, 21.12.18 am 17:30. Croeso cynnes i bawb!

Mi fydd yr arddangosfa yn y Safle Creu tan 20 Ionawr (Galeri am fod ar gau 25 – 27 Rhagfyr a 1 Ionawr).

Am ragor o wybodaeth: carn.post@gmail.com /// www.carn.cymru


Cywrain: Llanw

Llanw
05.01.19 – 30.04.19

Cywrain - Llanw

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi bod yn dathlu ac arddangos gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013. Eleni, mae gofod ychwanegol ‘Siop Cywrain’ yn golygu ein bod yn gallu arddangos a gwerthu mwy o waith gan artistiaid nag erioed.

Thema’r tymor hwn yw “Llanw” ac mae 10 o wneuthurwyr yn cyflwyno gwaith sydd wedi cael eu dylanwadu ar y thema arbennig – y golau, lliwiau, egni’r tonnau, y môr a’r arfordir.

Cyflwynir y gwaith mewn ffurfiau amrywiol, megis tecstilau, arian, gwydr, pren, lledr, serameg, gemwaith a phrint.

Yn arddangos mae:
Katy Mai Ceramics, Callie Jones Illustrations, Jane Williams, Beca Fflur, Karen Williams, Glosters, Amy Cooper, Debbie Rudolph, Rachel Stowe, Irene + Edith


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw