galeri


Safle Celf

image

‘Llun o Eisteddfod’
gan Dewi Glyn Jones
09.06.17 – 21.07.17

Arddangosfa unigryw sydd yn cyflwyno detholiad personol gan y ffotograffydd Dewi Glyn Jones o ddelweddau a gomisiynwyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng 2009-2014.

Mae ei waith yn archwilio amser, atgofion a hunan-fyfyrdod. Mae’r ffotograffau’n fwy na phortreadau bychain dros dro a chipluniau o unigolion ar Y Maes. Delweddau o’n diwylliant a’n cymuned yw’r rhain, sy’n archifo cof cenedl, sy’n uno fel teulu am wythnos bob blwyddyn ar ychydig o erwau o dir glas.

Bydd agoriad swyddogol yn cael ei gynnal nos Wener, 09.06.17 am 18.30. Bydd Derec Llwyd Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Môn, yn agor yr arddagosfa yn swyddogol.

 

Diddordeb arddangos?
Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangos eich gwaith yn y Safle Celf neu yng nghistiau Cywrain, cysylltwch â:
Lisa Taylor | lisa.taylor@galericaernarfon.com | 01286 685 208
Gellir lawrlywtho ffurflen wybodaeth/manylion pellach yma

Ar gyfer ffurflen gais Arddangosfa AGORED 2017 gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais yma