galeri


Safle Celf

image

17.11.17 - 05.01.18
Rhwng II Fyd

gan Lisa Eurgain Taylor

Mae ‘Rhwng II Fyd’ yn gyfres o beintiadau sy’n bodoli rhywle rhwng realiti a ffantasi. Llefydd dychmygol, arallfydol a hudol ydynt, ond sydd wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd trawiadol Eryri.

Datganiad gan yr artist:
Dyma beintiadau positif a gobeithiol lle gwelir y goleuni yn treiddio’n bwerus trwy gysgodion. Mae’r tywyllwch yn cyfleu pethau anodd sydd yn amlygu eu hunain mewn bywyd, ond mae cyferbyniad cryf y lliwiau ysgafn yn dangos bod goleuni tu ôl i bob cwmwl a niwl.

Rwy’n cyfuno dwy dechneg i gydfynd â’r elfen o ddeuoliaeth sydd i’r lluniau, sef printio leino a pheintio gyda brws. Mae’r gwead creigiog sy’n cael ei greu gan y leino yn cyferbynnu gyda meddalwch y brws yn y cefndir.

Bydd rhan fwyaf o’r paentiad yn llifo o’r cof. Byddaf yn canolbwyntio ar atgofion a theimladau o ymweld â’r mynyddoedd yn hytrach na pheintio golygfeydd penodol. Mae’r lluniau yn cynnig cysur ac yn eich galluogi i ddianc o’r byd go iawn, sydd yn gallu bod yn le eitha dwys ar adegau.

Mae’r paentiadau wedi eu gosod yn y gorffennol pell - heb lwybrau na pheilonau, na phresenoldeb dynoliaeth. Ceisiaf greu naws heddychlon a thawel mewn byd pur nas cyffyrddwyd gan weithredoedd Dyn.

Gobeithiaf ysbrydoli’r gwylwyr i weld rhywbeth o’r newydd yn y lluniau ac i ddehongli eu syniadau a’u teimladau eu hunain wrth edrych ar y gwaith. Pwysleisiaf y pwysigrwydd i beidio â chymryd harddwch ein tirlun yn ganiataol, ac i amddiffyn byd natur ar bob cyfrif. Mae angen i ni gymryd gofal o’r byd a’n gilydd.

Lisa Eurgain Taylor (2017)

Agorir yr arddangosfa yn swyddogol am 18:30, nos Wener – 17 Tachwedd.

 

Diddordeb arddangos?
Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangos eich gwaith yn y Safle Celf neu yng nghistiau Cywrain, cysylltwch â:
Lisa Taylor | lisa.taylor@galericaernarfon.com | 01286 685 208
Gellir lawrlywtho ffurflen wybodaeth/manylion pellach yma