galeri


Safle Celf

image

Arddangosfa AGORED 2017
15.09.17 – 27.10.17
noddir gan Gwyn a Mary Owen

Mae’r Arddangosfa AGORED yn dychwelyd i Safle Celf Galeri am y chweched blwyddyn – diolch i’n noddwyr hael gan Gwyn a Mary Owen.

Dyma arddangosfa sydd yn cynnwys detholiad cyffrous a chroesdoriad difyr o waith o wahanol feysydd y celfyddydau gweledol. Yn unigryw i lawer o gystadlaethau celfyddydol, nid oes unrhyw gyfyngiadau daearyddol nac oed ac mae’n agored i artistiaid proffesiynol, amaturiaid a myfyrwyr.

Yr artistaid sydd wedi’u dethol eleni yw:
Merel Bekking / Sonja Benskin Mesher / Jess Bugler / Laura Cameron / Jeremy Cullimore / Lin Cummins / Ifan Emyr / Llinos Evans / Eluned Glyn / Grace Hargreaves / Bee Hughes / Geraint Hughes / Ewa Konior / Eden Maurice / Alison Mercer / Anna Louise Milner / Ffion Pritchard / Rebecca Sarah Riddick / Amanda Shields / Sarah Spencer / Hannah-Sarah Suddaby / Alana Tyson / Gwyn Williams / Simone Williams

Bydd yr arddangosfa yn cael ei hagor yn swyddogol gan yr artist Glyn Price am 14:00, dydd Sul, 17 Medi. Bydd y noddwyr, Gwyn a Mary Owen yn cyflwyno eu gwobrau i 3 o’r artistiaid.

Mi fydd pleidlais gwobr ‘Dewis y Bobl’ ar agor i’r cyhoedd gael pleidleisio hyd at 27 Hydref. Cyhoeddir yr enillydd ar dudalen Facebook Galeri am 18:00 ar yr un dyddiad.

#Agored17

 

Diddordeb arddangos?
Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangos eich gwaith yn y Safle Celf neu yng nghistiau Cywrain, cysylltwch â:
Lisa Taylor | lisa.taylor@galericaernarfon.com | 01286 685 208
Gellir lawrlywtho ffurflen wybodaeth/manylion pellach yma