galeri


Safle Celf

Safle Celf:

Mae gwaith cynnal a chadw ar hyn o bryd yn y Safle Celf (gosod llawr a drysau newydd).

Yr arddangosfa nesaf yn y Safle Celf fydd “Y Ffrog” gan Kristina Banholzer o 11.01.19 – 24.02.19.


Y Wal:

Gan Rhys Aneurin
09.11.18 – 06.01.19

Y Wal

Y mae’r gwrthdaro trefol a diwylliannol sydd o gylch Caerdydd ymhell o ardal a magu Rhys ar Ynys Môn. Mae ble yr alwaf Rhys adra rŵan yn wahanol iawn i ble oedd Rhys yn arfer galw yn adra. Mae gwaith Rhys Aneurin yn herio’r gwirionedd a’r delfrydau hyn drwy ddadelfennu esthetig bob dydd y ddinas i’w graidd o fewn geometreg, gwead a lliw. Felly gofynnwyd Rhys yn sgil hynny – “ai cariad at yr hyn a welir sy’n ennyn perthyn, ynteu berthyn i hynny sy’n peri i rywun garu’r hyn a wêl?”


Safle Creu:

CARNafan
21.12.18 - 20.01.19

CARNafan

Arddangosfa sydd yn dangos penllaw a canlyniadaur gwaith datblygu artistiaid fel rhan o brosiect prwswyliadau CARNafan.

Ers dwy flynedd, mae carafan arbennig CARNafan wedi cael ei ddefnyddio gan artistiaid amrywiol fel gofod preswylio i artistiaid greu a datblygu gwaith newydd. Dyma arddangosfa sydd yn arddangos gwaith yr artistisaid hynny, sef:
Alan Whitfield, Eve Goodman, Ffion Pritchard, Gill Murray, Rebecca F. Hardy, Rhona Bowey Brito a Rita Ann Jones.

Cynhelir yr agoriad swyddogol a lansiad ymgyrch “Kickstarter” newydd CARNafan ar nos Wener, 21.12.18 am 17:30. Croeso cynnes i bawb!

Mi fydd yr arddangosfa yn y Safle Creu tan 20 Ionawr (Galeri am fod ar gau 25 – 27 Rhagfyr a 1 Ionawr).

Am ragor o wybodaeth: carn.post@gmail.com /// www.carn.cymru


Cywrain: Form & Shape

Ffurf a Siâp / Form & Shape
21.09.18 – 31.12.18

Cywrain - Ffurf a Siâp

Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi  dathlu  gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013. Eleni fodd bynnag rydym yn falch bod Cywrain yn tyfu allan o’r blychau gwydr ac i mewn i ofod arddangos pwrpasol yn ein hestyniad newydd. Mi fydd yr arddangosfeydd newydd yn dilyn thema ac yn arddangos amrywiaeth o waith tecstilau, arian, gwydr, pren, lledr, serameg, gemwaith a phrint. Y thema ar gyfer mis Medi i Rhagfyr yw Ffurf a Siâp. Bydd  16 o wneuthurwyr yn arddangos eu gwaith yn Cywrain ac maent oll yn cael eu dylanwadu gan siapiau geometrig, patrymau a ffurfiau anghonfensiynol. O grefftau traddodiadol i'r cyfoes, bydd 'Cywrain' yn apelio at gynulleidfa eang.

Gan Anna Pritchard, Drws y Coed, Elin Horgan, Ifan Emyr, Kay Morgan, Laura Spring, Laura Thomas, Llio James, Louise Hall, Marged Owain, Marian Haf, Miriam Jones, Nia Rist, Notch Handmade, The Magpie Woodman, The Store Hus


Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com
01286 685 208


I'r Byw