galeri


Safle Celf

i'r byw

gan Rhodri Owen

28.06.18 – 29.07.18

Yma yn ei arddangosfa gyntaf mae Rhodri Owen yn cyferbynnu ei ddodrefn crefft-llaw gyda darnau wedi eu gweddnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl.

Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, neu’u datgymalu – trawsnewidiwyd dodrefn “newydd-anedig” Rhodri gan grwpiau ar draws Cymru, gan fynegi sut mae profiadau bywyd, llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.

I'r Byw

Arweiniwyd y sesiynau grŵp gan yr artistiaid gwadd Manon Awst, Rebecca F. Hardy, Llŷr Alun Jones, Christine Mills, Bill Swann, Lisa-Marie Tann, Catrin Williams, Pip Woolf & Kirstin Claxton.

Cynhyrchiad mewn partneriaeth ag 8 oriel a sefydliad gan gynnwys Galeri, a gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

Cynhelir agoriad swyddogol a sgwrs gyda Rhodri ar nos Wener, 13.07.18 am 18:15.

Hanesion, lluniau a manylion y daith ar: calongron.com/ir-byw

*Rhybudd: Arddangosfa yn cynnwys iaith gref

I'r Byw

agored-2018

Diddordeb arddangos?

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangos eich gwaith yn y Safle Celf neu yng nghistiau Cywrain, cysylltwch â:

Rebecca Hardy-Griffith | rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com | 01286 685 208

Gellir lawrlywtho ffurflen wybodaeth/manylion pellach yma