galeri


Safle Celf

image

Elfennau
03.03.17 – 14.04.17

Cynhelir yr arddangosfa yma fel rhan o'r bartneriaeth barhaol rhwng Galeri a'r Maes Rhaglen Celf a Dylunio Coleg Menai. Yn flynyddol mae Safle Celf yn cynnig grwp 2il flwyddyn o'r B.A.Celf Gain yn y Coleg i ymgymeryd â gwaith proffesiynol, arbrofol, tu allan i'r cyd-destun y stiwdio trwy greu dialog gyda'r gofod arddangos yma.Mae pob arlynudd wedi cynhurchu gwaith newydd yn seiliedig ar cyd testun Caernarfon ei hanes,lleoliad neu pobol.

Mae’r BA mewn Celf Gain yng Ngholeg Menai yn anelu at fod yn brofiad heriol a chyffrous wedi ei ddysgu gan artistiaid yn ymarfer o fri cenedlaethol. Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr archwilio themâu personol, syniadau a diddordebau creadigol drwy amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan gynnwys: lluniadu, peintio, cerflunio, gwneud gwaith print a gweithgaredd aml-gyfryngol. Mae’r cwrs yn anelu at ddatblygu talentau a phersonoliaethau'r holl fyfyrwyr ac mae yna hefyd ehangder o brofiad o fewn grwpiau myfyrwyr gyda myfyrwyr o bob oedran a chefndir.Uwchlaw pob dim mae’r staff yn cydnabod yr angen i fyfyrwyr sefydlu proses artistig gynaliadwy a fedr ddod o hyd i le o fewn y proffesiwn o ymarfer Celf Gain.

Yr artistiaid yw: Kevin Branchflower, Sarah Ellen Burnell, Jasmine Pierce Dawson, Gwenllian Griffith, Hannah Mudd, Tiffany Pierce, Glain Roberts, Hannah-Sarah Suddaby, Simone Williams, Michelle Wright

 

Diddordeb arddangos?

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangos eich gwaith yn y Safle Celf neu yng nghistiau Cywrain, cysylltwch â:

Lisa Taylor | lisa.taylor@galericaernarfon.com | 01286 685 208

Gellir lawrlywtho ffurflen wybodaeth/manylion pellach yma