galeri


Swyddi

Swydd: Cydlynydd Rhaglennu

Rydym yn chwilio am berson/au creadigol a threfnus i gydlynu‘r gweithgareddau sydd yn ffurfio ein rhaglen artistig

Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Mercher – 19.12.18.
Cyfweliadau: Ionawr 3 / 4 2019
Cyflog: I’w drafod
Oriau: 37 awr yr wythnos gyda rhannu swydd yn bosib

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma a’r ffurflen gais yma
I ymgeisio am y swydd, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais yma yn ogystal a chyflwyno eich CV a datganiad personol

Am sgwrs bellach, cysylltwch â:
Nici Beech | 01286 685250 | nici.beech@galericaernarfon.com


Swydd: Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Oherwydd prysurdeb ychwanegol yn Galeri ers agor y sinema newydd, mae cyfle i unigolyn ymuno â’n tîm gofal cwsmer.

Aelodau’r tîm yma sydd yn gyfrifol am sicrhau bod agweddau swyddfa docynnau, rheoli digwyddiadau a systemau y café-bar yn rhedeg yn esmwyth.

Dyddiad cau: Does dim dyddiad cau wedi’i osod. Awgrymwn eich bod yn cyflwyno eich cais cyn gynted a phosib.
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: £16,970-£17,920
Oriau: 40 awr yr wythnos [ROTA Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, penwythnosau a Gwyliau Banc]

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma.

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais yma yn ogystal a chyflwyno eich CV.

Am sgwrs bellach, cysylltwch â:
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.com
Rhian Evans | 01286 685 200 | rhian.evans@galericaernarfon.com


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250


Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250