galeri


Swyddi

19.07.17 Swydd: Gofalwr

Mae cyfle i ymuno â’r Cwmni fel gofalwr.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma
a’r ffurflen gais yma

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mawrth, 01.08.17 [17:00]

Os am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Neil Davies ar 01286 685 206.


Gwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250