galeri


Swyddi

Swydd: Cynorthwy-ydd Dylunio a Digidol

Mae cyfle arbennig i unigolyn creadigol, gwybodus a chydwybodol i ymuno â’r adran farchnata.

Pwrpas y swydd yn bennaf yw i ddatblygu a gweithredu strategaeth ac ymgyrchoedd marchnata digidol Galeri yn ogystal â ymgymryd a rhai o dasgau dylunio y cwmni.

Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gwener – 30.11.18.
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: I’w drafod
Oriau: 21 awr yr wythnos
Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma.
I ymgeisio am y swydd, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais yma yn ogystal a chyflwyno eich CV.

Am sgwrs bellach, cysylltwch â:
Steffan Thomas | 01286 685 211 | steffan.thomas@galericaernarfon.com


Swydd: Gofalwr

Mae cyfle i unigolyn brwdfrydig a chyfrifol ymuno â’r tîm fel Gofalwr.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma a’r ffurflen gais yma.

Dyddiad cau: Mercher, 14.11.18 am 12:00 (hanner dydd)
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: Rhagori ar graddfa isafswm cyflog byw cenedlaethol
Oriau: Isafswm o 30 awr yr wythnos (Rota Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol/gwyliau banc)
I ymgeisio: Bydd angen cwblhau ffurflen gais.

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Neil Davies 01286 685 206 neil.davies@galericaernarfon.com
Dewi Jones 01286 685 205 dewi.jones@galericaernarfon.com


Swydd: Cydlynydd Artistig

Rydym yn chwilio am berson creadigol a threfnus i gydlynu nifer o weithgareddau sydd yn ffurfio rhan o raglen artistig Galeri. Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am gydlynu prosiect celf Galeri – Sbarc a hefyd rhaglen sinema Galeri.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma a’r ffurflen gais yma.

Dyddiad cau: Llun, 19.11.18 am 12:00 (hanner dydd)
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: I’w drafod
Oriau: 21 awr yr wythnos (gall oriau gwaith amrywio – a bydd disgwyl i’r deilydd weithio ar gyda’r nosau ar nosweithiau Llun a Mercher yn ystod tymor Sbarc)
I ymgeisio: Bydd angen cwblhau ffurflen gais.

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Nici Beech 01286 685 204 nici.beech@galericaernarfon.com


Swydd newydd: Derbynnydd/Cynorthwy-ydd Swyddfa Docynnau ar benwythnosau

Oherwydd prysurdeb a cynnydd sylweddol yn nifer ymwelwyr â Galeri, rydym yn chwilio am berson i ymuno â’r tîm fel derbynnydd i weithio yn bennaf ar benwythnosau.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma a’r ffurflen gais yma.

Dyddiad cau: Gwener, 16.11.18 am 12:00 (hanner dydd)
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: Rhagori ar graddfa isafswm cyflog
Oriau: 12 awr yr wythnos i’w gweithio yn bennaf ar benwythnosau (Sadwrn – Sul) gyda’r hyblygrwydd i allu gweithio gyda’r nosau pan fo’r angen/ cyflenwi ar achlysuron salwch/gwyliau
I ymgeisio: Bydd angen cwblhau ffurflen gais a copi o’ch CV

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Glenys Jones 01286 685 222 glenys.jones@galericaernarfon.com
Iona Davies 01286 685 218 iona.davies@galericaernarfon.com


Swydd: Goruchwyliwr Café Bar

Mae Galeri yn chwilio am orychwiliwr i’r Café-Bar.

Rydym yn awyddus clywed gan unigolion fyddai’n gallu cyfrannu at gynnig gwasanaeth o safon i holl gwsmeriaid Galeri ac i gynnig a gweithredu syniadau wrth symud ymlaen.

Nid oes dyddiad cau swyddogol – awgrymwn bod ceisiadau (ar ffurf Ffurflen Gais a CV) yn dod I’n sylw cyn gynted a phosib i’w hystyried)
Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma a’r ffurflen gais yma.

Cyflog: I’w drafod
Oriau: Isafswm 30 awr yr wythnos (rota Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, penwythnosau a gwyliau banc)
I ymgeisio: Bydd angen cwblhau ffurflen gais a CV

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Rhian Evans 01286 685 250 rhian.evans@galericaernarfon.com
Iona Davies 01286 685 218 iona.davies@galericaernarfon.com


Swydd: Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Oherwydd prysurdeb ychwanegol yn Galeri ers agor y sinema newydd, mae cyfle i unigolyn ymuno â’n tîm gofal cwsmer.

Aelodau’r tîm yma sydd yn gyfrifol am sicrhau bod agweddau swyddfa docynnau, rheoli digwyddiadau a systemau y café-bar yn rhedeg yn esmwyth.

Dyddiad cau: Does dim dyddiad cau wedi’i osod. Awgrymwn eich bod yn cyflwyno eich cais cyn gynted a phosib.
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: £16,970-£17,920
Oriau: 40 awr yr wythnos [ROTA Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, penwythnosau a Gwyliau Banc]

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma.

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais yma yn ogystal a chyflwyno eich CV.

Am sgwrs bellach, cysylltwch â:
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.com
Rhian Evans | 01286 685 200 | rhian.evans@galericaernarfon.com


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250


Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250