galeri


Swyddi

Aelod: Tîm Gofal Cwsmer

Rydym yn chwilio am aelod egniol/brwdfrydig sydd hefo sgiliau cyfathrebu ardderchog i ymuno â'r tîm yn Galeri. Mae’r tîm yn ganolog i ddatblygiadau’r cwmni yn ystod y blynyddoedd nesaf wrth sicrhau gofal cwsmer o’r safon uchaf.

Swydd ddisgrifiad llawn ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Cyflog: £16,640
Oriau: 40 awr yr wythnos [ROTA Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol - penwythnoasau a gwyliau banc]
Dyddiad cau: dydd Mawrth, 30.05.17 (12:00 hanner dydd)
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
I ddechrau: Cyn gynted a phosib

Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Gwyn Roberts | 01286 685 201 | gwyn.roberts@galericaernarfon.com
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.comGwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250