galeri


Swyddi

Swydd: Gofalwr (16 awr yr wythnos)

Rydym yn chwilio am berson i ymuno â’r Cwmni fel gofalwr.

Cytundeb isafswm 16 awr yr wythnos gyda’r cyflog yn rhagori isafswm cyflog cenedlaethol.

Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad yma
I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais yma ynghyd a CV a’i anfon i sylw:
Neil Davies | eiddo@galericaernarfon.com
Erbyn 12:00 (hanner dydd), Mercher, 22.11.17

Am sgwrs bellach : 01286 685 206.

Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250