galeri


Swyddi

Does gennym ddim swyddi cytundebol ar gael ar hyn o bryd.

Byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd(i) ar y dudalen hon.


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250


Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250