galeri


Swyddi

Prentis Technegol (Goleuo)

Rydym yn chwilio am berson (oed 16+) i ymuno â’r tîm technegol fel prentis technegol sydd yn canolbwyntio ar elfennau goleuo o’r swydd.

Mae'r prentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwweithle ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Bydd Galeri yn gweithio mewn partneriaeth â Grwp Llandrillo Menai ar gyfer yr hyfforddiant.

Swydd llawn amser (37 awr yr wythnos)
Cyflog: £4 yr awr
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gwener, 31.08.18
I ddechrau: Medi 2018

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cyflwyno ffurflen gais (gellir lawrlwytho isod) a CV.

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol:
Iona Davies : 01286 685 218


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250
Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250