galeri


Swyddi

Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Rydym yn chwilio am aelod newydd i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer yma yn Galeri.

Mae’r swydd yn ganolog i’r datblygiadau cyffrous sydd ar y gweill gyda sinema 2 sgrin newydd sbon i agor yn 2018. Bydd yr aelod newydd yn ymuno a’r tîm sydd yn gyfrifol am sicrhau gofal cwsmer o’r safon gorau posib.

Cyflog: £16,640
Oriau: 40 awr yr wythnos
Dyddiad cau: 15:00, dydd Llun, 25.09.17

Swydd ddisgrifiad ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am sgwrs bellach:
Jonathan Evans | 01286 685 200 | jonathan.evans@galericaernarfon.com


Gwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250