galeri


Swyddi

Cyfarwyddwr Artistig

Mae Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig lunio a dylanwadu ar ddatblygiad rhaglenni adloniant, celfyddyd a chymunedol Galeri Caernarfon i gychwyn cyn gynted a phosib.

Mae hon yn swydd gyffrous a heriol sydd yn cynnig cyfleoedd i’r person iawn allu gweithredu ystod eang o syniadau a phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am berson profiadol, egniol a brwdfrydig sydd yn llawn syniadau ynglyn a sut gellir cynnal safon uchel rhaglen Galeri a’i ddatblygu ymhellach.

Swydd ddisgrifiad ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Cyflog: : £30,441 - £40,358
Oriau: Cytundeb gwaith 37 awr yr wythnos (i’w gweithio rhwng dydd Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol)
Dyddiad Cau: 17.00, dydd Mercher, 31 Mai, 2017.
Cyfweliadau: Bwriedir cynnal y cyfweliadau ym mis Mehefin. Dyddiadau i’w cadarnhau.

Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Gwyn Roberts | 01286 685 201 | gwyn.roberts@galericaernarfon.com
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.com

 

Aelod: Tîm Gofal Cwsmer

Rydym yn chwilio am aelod egniol/brwdfrydig sydd hefo sgiliau cyfathrebu ardderchog i ymuno â'r tîm yn Galeri. Mae’r tîm yn ganolog i ddatblygiadau’r cwmni yn ystod y blynyddoedd nesaf wrth sicrhau gofal cwsmer o’r safon uchaf.

Swydd ddisgrifiad llawn ar gael yma
Ffurflen gais ar gael yma

Cyflog: £16,640
Oriau: 40 awr yr wythnos [ROTA Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol - penwythnoasau a gwyliau banc]
Dyddiad cau: dydd Llun, 08.05.17 (17:00)
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
I ddechrau: Cyn gynted a phosib

Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Gwyn Roberts | 01286 685 201 | gwyn.roberts@galericaernarfon.com
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.comGwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250