galeri


Swyddi

Aelod: Tîm Gofal Cwsmer

Eisiau bod yn rhan ganolog o’r ffordd mae Galeri yn cael ei redeg?
Eisiau gwneud gwahaniaeth a sicrhau bod pob un cwsmer/ymwelydd yn cael y gwasanaeth gorau posib?
Rydym yn chwilio am aelod newydd i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer. Mae’r cyfrifoldebau yn amrywio o ddyletswyddau rheoli cynulleidfaoedd ar ddigwyddiadau, gwerthu a delio gyda cwsmeriaid yn y swyddfa docynnau a gwaith gweini/bar.

Os oes gennych y diddordeb, yr egni a’r agwedd iawn i sichrau bod gwasanaeth rhagorol yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid, hoffem glywed ganddoch chi!

Swydd llawn amser (40 awr yr wythnos)
Cyflog: £16,970 - £17,920
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Gwener, 22.06.18

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cyflwyno ffurflen gais a CV.

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol:
Rhian Evans : 01286 685 250
Iona Davies : 01286 685 218

Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250