galeri


Swyddi

Nid oes swyddi ar gael ar hyn o bryd yn Galeri. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n tudalen Facebook gyda unrhyw swyddi newydd fydd ar gael.

Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250