galeri


Swyddi

Mae swyddi ar gael yma’n Galeri fel rhan o dîm Gofal Cwsmer.

Dirprwy Reolwr Arlwyo a Gofal Cwsmer

Oriau : 40 yr wythnos
Cyflog : £17,920 - £18,600
Dyddiad cau : 15.00, Mawrth, 03 Ebrill 2018
*Ceisiadau drwy ffurflen Gais yn ogystal a CV ogydd

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Aelod Tîm Gofal Cwsmer

Oriau : 40 yr wythnos
Cyflog: £16,640 - £17,920
Dyddiad cau: 15:00, Gwener, 13 Ebrill 2018.
*Ceisiadau drwy ffurflen Gais yn ogystal a CV ogydd

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol:
Rhian Evans : 01286 685 250
Iona Davies : 01286 685 218


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250