galeri


Swyddi

Cynorthwyydd Cegin/Cogydd

Mae cyfle i ymuno a’r tîm yn ein cegin prysur fel cynorthwyydd cegin/cogydd.

Prif bwrpas y swydd yw i gynorthwyo ein cogyddion gyda dyletswyddau dyddiol y gegin. Mae hyn yn cynnwys darparu a choginio bwyd ffres, rhoi gwasanaeth o’r safon uchaf i gwsmeriaid y sefydliad ar gyflymdra sydyn.

Cyflog: £7 - £7.83 yr awr
Oriau: Isafswm o 18 awr yr wythnos (all amrywio yn ol y rota : Llun i Sul)
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Mercher, 25.07.18

Ceir manylion llawn am y swydd yma (PDF)
Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais yma (word)

I ymgeisio, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais ynghyd a’ch CV.

Os hoffech sgwrs anffurfiol neu fwy o wybodaeth:

Rhian Evans: 01286 685 200


Aelod: Tîm Gofal Cwsmer

Eisiau bod yn rhan ganolog o’r ffordd mae Galeri yn cael ei redeg?
Eisiau gwneud gwahaniaeth a sicrhau bod pob un cwsmer/ymwelydd yn cael y gwasanaeth gorau posib?
Rydym yn chwilio am aelod newydd i ymuno â’r Tîm Gofal Cwsmer. Mae’r cyfrifoldebau yn amrywio o ddyletswyddau rheoli cynulleidfaoedd ar ddigwyddiadau, gwerthu a delio gyda cwsmeriaid yn y swyddfa docynnau a gwaith gweini/bar.

Os oes gennych y diddordeb, yr egni a’r agwedd iawn i sichrau bod gwasanaeth rhagorol yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid, hoffem glywed ganddoch chi!

Swydd llawn amser (40 awr yr wythnos)
Cyflog: £16,970 - £17,920
Dyddiad cau: 12:00 (hanner dydd), dydd Sul, 22.07.18

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cyflwyno ffurflen gais a CV.

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol:
Rhian Evans : 01286 685 250
Iona Davies : 01286 685 218


Prentis Technegol (Goleuo)

Rydym yn chwilio am berson (oed 16+) i ymuno â’r tîm technegol fel prentis technegol sydd yn canolbwyntio ar elfennau goleuo o’r swydd.

Mae'r prentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwweithle ynghyd â hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Bydd Galeri yn gweithio mewn partneriaeth â Grwp Llandrillo Menai ar gyfer yr hyfforddiant.

Swydd llawn amser (37 awr yr wythnos)
Cyflog: £4 yr awr
Dyddiad cau: 17:00, dydd Mawrth, 31.07.18
I ddechrau: Medi 2018

I ymgeisio am y swydd, bydd angen cyflwyno ffurflen gais (gellir lawrlwytho isod) a CV.

Am becyn gwybodaeth – cliciwch yma
Am ffurflen gais – cliciwch yma

Os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol:
Iona Davies : 01286 685 218


Gwirfoddoli yn Galeri:
Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com | 01286 685 250
Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com | 01286 685 250