galeri


Swyddi

Does dim swydd ar gael yn Galeri ar hyn o bryd. Os hoffech ebostio eich CV i’w gadw ar ffeil, ebostiwch: post@galericaernarfon.com


Gwirfoddoli yn Galeri:

Os hoffech wirfoddoli/stiwardio, cysylltwch â Wil Williams wil.williams@galericaernarfon.com / 01286 685 250

Profiad gwaith:
Am gyfleoedd profiad gwaith neu os hoffech anfon eich CV ymlaen : post@galericaernarfon.com / 01286 685 250