galeri

Ymholiadau Cyffredinol
post@galericaernarfon.com
01286 685 250

Swyddfa Docynnau
post@galericaernarfon.com
01286 685 222

Café Bar
cegin@galericaernarfon.com
01286 685 200


Rhestr Staff


Gwyn Roberts
Prif Weithredwr
gwyn.roberts@galericaernarfon.com
01286 685 201


Adran Rhaglen


Nici Beech

Cyfarwyddwr Artistig (yn weithredol o 17.07.17)
nici.beech@galericaernarfon.com
01286 685 204

Malan Wilkinson

Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig
malan.wilkinson@galericaernarfon.com
01286 685 213

Lisa Taylor

Cydlynydd Celfyddydau
lisa.taylor@galericaernarfon.com
01286 685 208


Prosiect Sbarc Galeri
sbarc@galericaernarfon.com
01286 685 250

 

Adran Adnoddau


Neil Davies

Cyfarwyddwr Adnoddau
neil.davies@galericaernarfon.com
01286 685 206

Dewi Jones

Gweinyddwr Eiddo
dewi.jones@galericaernarfon.com
01286 685 205

Steven Lewis

Cynnal a Chadw
steven.lewis@galericaernarfon.com
01286 685 205

Dylan Hughes

Technegydd
Dylan.hughes@galericaernarfon.com
01286 685 202

Ian Humphreys

Technegydd
ian.humphreys@galericaernarfon.com
01286 685 202


 

Adran Busnes a Chyllid


Sonia Pritchard

Cyfarwyddwr Busnes a Chyllid
sonia.pritchard@galericaernarfon.com
01286 685 203

Laura Anna

Rheolwr Cyfrifon
laura.anna@galericaernarfon.com
01286 685 210


Carla Jackson

Is gynorthwy-ydd Cyllid
carla.jackson@galericaernarfon.com
01286 685 210

 

Adran Cynadleddau / Adnoddau Dynol


Iona Davies

Cydlynydd Cynadleddau / Adnoddau Dynol
iona.davies@galericaernarfon.com
01286 685 218

 

Adran Marchnata


Steffan Thomas

Cyfarwyddwr Marchnata
steffan.thomas@galericaernarfon.com
01286 685 211

Ffion Strong

Swyddog Marchnata (digidol)
ffion.strong@galericaernarfon.com
01286 685 241

Tîm Gofal Cwsmer

Jonathan Evans
Rheolwr Arlwyo a Gofal Cwsmer
Jonathan.evans@galericaernarfon.com
01286 685 222
Glen Jones
Goruchwylwraig Swyddfa Docynnau
glenys.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222
Alun Parrington
Aelod Tîm Gofal Cwsmer
alun.parrington@galericaernarfon.com
01286 685 222

Lauren Jones

Aelod Tîm Gofal Cwsmer
lauren.jones@galericaernarfon.com
01286 685 222

Gwion Emyr

Aelod Tîm Gofal Cwsmer
gwion.emyr@galericaernarfon.com
01286 685 222

Rhian Evans

Aelod Tîm Gofal Cwsmer
rhian.evans@galericaernarfon.com
01286 685 222

Shannon Owen

Aelod Tîm Gofal Cwsmer
shannon.owen@galericaernarfon.com
01286 685 222

 

Staff Café Bar:


Robbie Worgan

Prif Gogydd
robbie.worgan@galericaernarfon.com
01286 685 200


Abigail Roberts, Ann Williams, Geraint Thomas, Glenys Williams, Hefin Williams, Marged, Malan, Patricia Jayne Sexton, Patrick Kavene

 

Staff Blaen Tŷ:

Wil Williams, Helen Gallagher

Aelodau Bwrdd Galeri Caernarfon Cyf:

Carys Aaron (Ysgrifennydd), Angharad Elen, Iestyn Harris (Is-Gadeirydd), Dafydd Les Hughes, Meirion McIntyre Huws, Arwel Jones, Menna Jones, Marc Roberts (Cadeirydd), Wyn Roberts,
Mae sylwebwyr hefyd yn cynrychioli Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Tref Caernarfon

Diolch hefyd i’n holl wirfoddolwyr:

Sian Barker, Wynne Barton, Margaret Mary Evans, Elisabeth Fletcher, Alwyn Jones, Caroline Jones, Rhiannon Humphreys Jones, Samantha Jones, Sandra Jones, Una Jones, Barbara Lawrence, Lindsay Meek, Norah O’Brien, Falmai Owen, Gwynedd Parry, Awen Roberts, Joyce Roberts, Mary Roberts, Mari Sexton, Ceuron Tecwyn, Blodwen Thomas, Glenys Thomas.

Awydd ymuno â’r tîm fel gwirfoddolwr? 01286 685 250 / post@galericaernarfon.com