galeri


Fisherman's Friends: Is-deitlau/Subtitled (12A)

image

Dangosiad gydag is-deitlau

 

Ffilm sydd yn seiliedig ar stori wir deg pysgotwr o Gernyw sydd yn cael cytundeb recordio gan gwmni Universal ac yn cyrraedd 10 uchaf y siartiau…

 

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad. Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn.

17:15 - Dydd Llun, 25 Mawrth Tocynnau


Trêl